header-foto9.png

Nieuws

Zienswijzen biovergister Botniaweg ingediend

Een bericht van dorpsbelang en actiecomité No Shit!:

Meer dan 25 omwonenden van Botniaweg 6 hebben een zienswijze ingediend bij de Provincie naar aanleiding van de ontwerp-beschikking om de vergunningen voor een biovergister aan de Botniaweg niet in te trekken. Een omwonende had in maart dit jaar al een verzoek om intrekking van de vergunning ingediend en in september heeft de provincie in een concept-beslissing aangegeven dat niet van plan te zijn. Toen was nog bij de provincie echter nog niet bekend dat Engie zich terugtrok.

Lees meer...

Benefietconcert voor Stijn Douma

Op vrijdag 3 november vindt vanaf 21.00 in dorpshuis 'De Nije Tille' in Marrum een benefietconcert voor de Marrumer Stijn Douma plaats. De bands Freeway en Wadleuk treden tijdens deze avond op. De entree is vijf euro en alle inkomsten gaan naar een hulphond voor Stijn. De inzamelactie voor een hulphond voor Stijn kreeg onlangs ook landelijke aandacht: https://www.telegraaf.nl/nieuws/335938/kinderen-zamelen-geld-in-voor-hulphond-stijn-13

Lees meer...

Verslag opening historische bordjesroute

Op donderdagmiddag 19 oktober opende Bearn Bilker het ‘bordjesproject’ in Marrum, het project waarbij meer dan veertig historische panden van een bordje zijn voorzien met informatie over de geschiedenis en met een oude foto. Hij plaatste als openingshandeling het laatste bordje op de voormalige 'Sûkerei-iest'(cichoreifabriek) aan de Lage Herenweg 34.

Lees meer...

Bearn Bilker opent historische bordjesroute op 19 oktober

Op donderdagmiddag 19 oktober zal Bearn Bilker de opening verrichten van het ‘bordjesproject’ in Marrum, waarbij meer dan veertig historische panden van een bordje worden voorzien met informatie over de geschiedenis en met een oude foto. Bilker, burgemeester van Kollumerland en groot geschiedenisliefhebber, is geboren in Marrum. Dat was in de onderwijzerswoning van de School met de Bijbel aan de Lage Herenweg; ook bij deze woning komt een bordje.

Lees meer...

De brief van Engie

Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 september over de biovergisters is toegezegd om de brief van Engie, waarin Engie meedeelt te stoppen met de ontwikkeling van het plan voor de biovergister aan de Botniaweg, op marrumonline te publiceren.

Lees meer...

Tweede overleg met Engie / Infopagina's over biovergisters op marrumonline

Maandagavond 4 september heeft een tweede overleg van dorpsbelang en het actiecomité met vertegenwoordigers van Engie en Klaas Nijboer plaatsgevonden. De Marrumers hebben die gelegenheid aangegrepen om een ultieme poging te doen om de initiatiefnemers van hun plan voor een co-vergister aan de Botniaweg af te brengen. Dit was tevergeefs en eigenlijk kan gezegd worden dat de initiatiefnemers eenzelfde poging deden, maar dan om begrip en draagvlak voor hun plannen te krijgen.

Lees meer...

Skûtsje van turfschipper Zeemans terug in Friesland

De Marrumer turfhandelaren Jentje Zeemans en diens zoon Sytze kochten in 1910 een skûtsje dat anno 2017 nog steeds in de vaart. Het skûtsje heeft vele omzwervingen gemaakt, de laatste jaren vooral in Frankrijk, waar de Ierse eigenaren John en Winnie Eakins het als varend vakantiehuis gebruiken. Maar in de zomer van 2017 was het skûtsje terug in Friesland. 

Lees meer...

Eerste overleg met Engie en Nijboer over megavergister

Bij het eerste overleg van het bestuur van dorpsbelang en het actiecomité met initiatiefnemers Engie en Klaas Nijboer van de vergister aan de Botniaweg bleven nog veel vragen onbeantwoord. Afgesproken is daarom om na drie weken een vervolgoverleg te hebben. 

Lees meer...