header-foto8.png

Nieuws

Nieuws biovergisters week 31 en 32

Een update over de afgelopen twee weken van dorpsbelang en actiecomité No Shit:

Op 3 augustus zijn vier verschillende protestborden geplaatst langs de N357, gemaakt door Marrumer beeldend kunstenaars.

Lees meer...

Raamposters No Shit verspreid in Marrum

In Marrum zijn/worden flyers verspreid die inwoners voor het raam van woning of auto kunnen hangen om steun te betuigen aan de actie tegen de komst van de mestvergisters in Marrum. Deze actie komt in de plaats van de eerder gedane oproep om a.s. maandagavond 14 augustus de vlag halfstok te hangen.

Lees meer...

Twee bijdragen uit Rabo-coöperatiefonds voor Marrumer projecten

Aan twee projecten in Marrum is dit jaar een bijdrage toegekend uit het Rabo Coöperatiefonds. Het betreft het Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, waarbij Marrum in de regio Sint Annaparochie/Stiens valt. Er waren 100 aanvragen waarvan 58 een bijdrage ontvangen.

Lees meer...

Verbazing over bijbaan gedeputeerde Schrier bij lobbygroep voor groen gas

Gedeputeerde Schrier, die de plannen voor grootschalige mestvergisters in Fryslân in portefeuille heeft, is bestuurslid van de lobbyclub stichting Groen Gas Nederland, zo meldde het Friesch Dagblad op 1 augustus. Schrier is op 19 juli in Marrum geweest voor een gesprek met dorpsbelang en het actiecomité over het plan van Klaas Nijboer en Engie voor een megavergister aan de Botniaweg, en heeft daarbij niets gezegd heeft over deze nevenfunctie die hij tot gister toe ook niet openbaar gemaakt had op de website van de provincie. Dit terwijl hij al sinds zijn aantreden in mei 2015 in het bestuur van de belangenorganisatie zitting heeft.

Lees meer...

Nieuws biovergisters week 29 en 30

Onder verantwoordelijkheid van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een update van de afgelopen twee weken:

Woensdag 19 juli kwam gedeputeerde Michiel Schrier langs op verzoek van Dorpsbelang voor een gesprek met het actiecomité en een delegatie van Doarpsbelang. En op woensdag 26 juli was er een druk bezochte infoavond van het actiecomité en Doarpsbelang in het dorpshuis om inwoners te informeren over de tot nu toe ondernomen stappen.

Lees meer...

Nieuwsbrief actiecomité No Shit!

Op verzoek van het actiecomité No Shit! is hun nieuwsbrief die onder omwonenden is verspreid nu ook op marrumonline opgenomen. Klik hier om de nieuwbrief te openen.

PvdA Fryslân: Heroverweeg plannen voor grootschalige mestvergisters

Verschillende fracties van Provinciale Staten hebben inmiddels van zich laten horen nadat Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk ook aan de statenleden de brandbrief had gemaild die zij samen met de omwonenden eerder aan de raadsleden had gestuurd. Dit naar aanleiding van het feit dat de gemeente door de FUMO was geïnformeerd dat niet zij, maar de provincie het 'bevoegd gezag' is.  

Lees meer...

Ferwerderadiel op Glas

In onze gemeente is een actieve initiatiefgroep Ferwerderadiel op Glas, die al meer dan een jaar hard bezig is om zo gauw mogelijk snel internet in Ferwerderadiel te krijgen. Ferwerderadiel heeft een groot wit gebied met een lage internetsnelheid. Dit gaat om 17% van de adressen, voor Marrum gaat het om 106 van de bijna 700 adressen. De rest van het dorp is zogenaamd 'grijs gebied', waar de internetsnelheid wel hoger is maar met het oog op toekomstige ontwikkelingen eigenlijk ook te traag.  

Lees meer...

Wordt de zeedijk It allermoaiste fan Fryslân?

De zeedijk langs de Friese Waddenkust heeft gewonnen! In zijn categorie dan, de categorie vervoer, energie en bescherming. De winnaars van de tien categorieën strijden nu in de finaleronde welke plek het allermooiste is van Fryslân. 'Onze' zeedijk kan nog wel wat stemmen gebruiken, want ligt nu op de zesde plaats. 

Lees meer...

Marrum laat zich horen en zien bij raadscommissie over ENGIE-vergister

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad van 13 juli heeft Marrum zich laten horen en zien! Hoewel vorige week het bericht bij de gemeente en dorpsbelang kwam dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd is, werd besloten om desondanks het plan om in te spreken bij de gemeente door te laten gaan.

Lees meer...