SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuws

Nieuws biovergisters week 29 en 30

Onder verantwoordelijkheid van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een update van de afgelopen twee weken:

Woensdag 19 juli kwam gedeputeerde Michiel Schrier langs op verzoek van Dorpsbelang voor een gesprek met het actiecomité en een delegatie van Doarpsbelang. En op woensdag 26 juli was er een druk bezochte infoavond van het actiecomité en Doarpsbelang in het dorpshuis om inwoners te informeren over de tot nu toe ondernomen stappen.

Lees meer...

Nieuwsbrief actiecomité No Shit!

Op verzoek van het actiecomité No Shit! is hun nieuwsbrief die onder omwonenden is verspreid nu ook op marrumonline opgenomen. Klik hier om de nieuwbrief te openen.

PvdA Fryslân: Heroverweeg plannen voor grootschalige mestvergisters

Verschillende fracties van Provinciale Staten hebben inmiddels van zich laten horen nadat Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk ook aan de statenleden de brandbrief had gemaild die zij samen met de omwonenden eerder aan de raadsleden had gestuurd. Dit naar aanleiding van het feit dat de gemeente door de FUMO was geïnformeerd dat niet zij, maar de provincie het 'bevoegd gezag' is.  

Lees meer...

Ferwerderadiel op Glas

In onze gemeente is een actieve initiatiefgroep Ferwerderadiel op Glas, die al meer dan een jaar hard bezig is om zo gauw mogelijk snel internet in Ferwerderadiel te krijgen. Ferwerderadiel heeft een groot wit gebied met een lage internetsnelheid. Dit gaat om 17% van de adressen, voor Marrum gaat het om 106 van de bijna 700 adressen. De rest van het dorp is zogenaamd 'grijs gebied', waar de internetsnelheid wel hoger is maar met het oog op toekomstige ontwikkelingen eigenlijk ook te traag.  

Lees meer...

Wordt de zeedijk It allermoaiste fan Fryslân?

De zeedijk langs de Friese Waddenkust heeft gewonnen! In zijn categorie dan, de categorie vervoer, energie en bescherming. De winnaars van de tien categorieën strijden nu in de finaleronde welke plek het allermooiste is van Fryslân. 'Onze' zeedijk kan nog wel wat stemmen gebruiken, want ligt nu op de zesde plaats. 

Lees meer...

Marrum laat zich horen en zien bij raadscommissie over ENGIE-vergister

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad van 13 juli heeft Marrum zich laten horen en zien! Hoewel vorige week het bericht bij de gemeente en dorpsbelang kwam dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd is, werd besloten om desondanks het plan om in te spreken bij de gemeente door te laten gaan.

Lees meer...

ENGIE wil megavergister aan de Botniaweg

Energiebedrijf Engie is voornemens een co-vergistingsinstallatie voor de verwerking van 100.000 ton mest en bijprodukten per jaar aan de Botniaweg bij Marrum te vestigen. Het geproduceerde biogas zal op het terrein worden opgewerkt tot groen gas dat d.m.v. een aan te leggen leiding in het aardgasnet wordt ingevoerd. Het restproduct, het zogenoemde digestaat, iets minder dan 100.000 ton, zal weer moeten worden afgevoerd. Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is met de omwonenden erg bezorgd over de plannen vanwege de te verwachten overlast en wil hierbij meer informatie geven.

Lees meer...

Kanonskogel van Tjallingastate even terug in Westernijtsjerk

Even was hij terug in Westernijtsjerk ter gelegenheid van de lezing over het Tjallingaweeshuis: de kanonskogel van Tjallingastate. Deze is mogelijk gebruikt bij de aanval van Saksiche troepen op Tjallingastate in 1500. Lees er meer over in de geschiedenisrubriek snypsnaren

Klaas Jongboom 50 jaar in dienst bij WIFO

Onze dorpsgenoot Klaas Jongboom viert dit jaar een bijzonder jubileum bij WIFO Anema BV, naar aanleiding waarvan marrumonline het onderstaande persbericht en foto's van WIFO ontving:

50 jaar in dienst bij WIFO-Anema BV, een mijlpaal voor Klaas Jongboom

Dit jaar viert WIFO-Anema BV een heugelijk feit. Klaas Jongboom is maar liefst 50 jaar in dienst. Dit is een ongekende mijlpaal voor Klaas maar ook voor WIFO als organisatie. Het is namelijk de eerste keer in de historie van WIFO dat dit plaatsvindt. Dit jubileum werd afgelopen vrijdag dan ook uitgebreid gevierd met collega's, familie en vrienden.

Lees meer...