SPINNEWEBUITSNEDE.png

Nieuws

De Phenix feestelijk in gebruik genomen

Molen De Phenix aan de Nieuweweg is vandaag feestelijk in gebruik genomen na de restauratie. De opknapbeurt is al hele een tijd geleden voltooid, en sindsdien is de Grote Molen in Marrum ook opgeknapt, maar er werd nu nog stilgestaan bij het herstel van de Phenix.

Lees meer...

Dodenherdenking Marrum 4 mei 2017

Wij willen u langs deze weg uitnodigen om samen met ons op 4 mei stil te staan bij de mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Ook willen wij deze dag stilstaan bij de oorlogshandelingen die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Handelingen waarbij nog altijd slachtoffers vallen.
Dit gedenken willen wij doen door het houden van een stille tocht. Deze tocht zal langs de graven van Marrumers die in deze Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, voeren.
Nadat bij deze graven door basisschoolleerlingen bloemen zijn gelegd, zal er twee minuten stilte worden gehouden bij het plaatselijk monument.
Vervolgens zullen door dhr. G. Koldijk namen worden voorgelezen van omgekomen mensen uit Marrum en omgeving.
En tot slot zal hier bij het monument, wederom door basisschoolleerlingen, een gedicht worden voorgelezen.

U bent van harte uitgenodigd om met ons te gedenken. Vanaf 19:30 uur is de inloop in dorpshuis De Nije Tille te Marrum.

Wanneer u dit wilt, is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij de verschillende graven en/of het monument.

Na afloop van de herdenkingsplechtigheid is er gelegenheid tot het drinken van koffie in het dorpshuis

4 mei commité

Dak dorpshuis gaat eraf.

Dak dorpshuis Marrum

Na een hele periode van voorbereidingen was het afgelopen zaterdag zo ver, het dak gaat er af! In mei vorig jaar zijn de eerste stappen in gang gezet om tot renovatie van het deel van het dak boven de grote zaal te kunnen komen. We zijn dan ook ontzettend blij dat na die inzet een datum gepland kon worden om met de echte werkzaamheden te kunnen starten. Gelukkig waren er mogelijkheden om met behulp van vrijwilligers ook een bijdrage aan de renovatie te kunnen leveren. In overleg met Bloemsma die de opdracht heeft gekregen om het dak te renoveren, werd 8 april gekozen om het dak kaal te halen. 

Lees meer...

Tekenwedstrijd PaintIreen

Irene Leistra-Sjoerdstra van PaintIreen organiseert een leuke tekenwedstrijd. Teken je mooiste, kleurrijkste of engste schmink op het gezicht van de kleurplaat! Alles mag! Tot 22 april kun je de tekening inleveren op Ringweg 24, 9073 HG Marrum.

Lees meer...

Doarpsbelang over verhuizing huisartsenpraktijk

Een bericht van doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk:

Op 16 maart had een delegatie van het bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een gesprek met de Ferwerter huisartsen mevrouw Balsma en de heer Berg, de eigenaren van de praktijk in Marrum.

Lees meer...

15 mei presentatie onderzoek Heephûs

Momenteel vindt een onderzoek plaats naar een goede bestemming voor het Heephûs. De stichting Herbestemming Vast(erf)goed voert dit onderzoek uit in opdracht van Doarpsbelang.

Op maandag 15 mei om 20 uur zullen de uitkomsten van het onderzoek aan de Marrumers worden gepresenteerd in De Nije Tille.

(Foto: funda.nl)

Onderzoek voetbalverenigingen Ferwert, Hallum en Marrum

In het bericht van Doarpsbelang in het Marrumer Sport- en infoblad van april wordt verwezen naar het onderzoek onder de voetbalverenigingen in Hallum, Marrum en Ferwert naar draagvlak voor het project Bruisend Hart Hallum. De provincie wil alleen geld in het project Bruisend Hart Hallum steken als de gemeente dan niet meer investeert in de accommodaties in Ferwert en Marrum. Het onderzoek is uitgevoerd door Sjoerd IJdema van onderzoeksbureau Partoer. "Een belangrijke conclusie van IJdema is dat de voetbalverenigingen inderdaad in eigen dorp willen blijven en dat dit ook prima kan." (Citaat Sawn Stjerren Nijs)

Klik hier om het advies over de draagvlaktoetsing te openen.

Wonen Noordwest Friesland wil ook in Marrum aan de slag

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen met haar woningen, ook die in Marrum. In Marrum bezit Wonen Noordwest Friesland 128 woningen, voor het overgrote deel gezinswoningen. Er is en komt echter meer behoefte aan woningen die geschikt zijn voor 1 of 2 personen en senioren. Daarom gaat Wonen NWF de komende jaren aan de slag. 

Lees meer...

Raboclubkascampagne van start

Tot en met vrijdag 7 april kunnen leden van de Rabobank Leeuwarden-NoordwestFriesland stemmen in het kader van de Rabo Clubkascampagne. Hiermee kunnen de deelnemende verenigingen een donatie ontvangen. Uit Marrum doen een twee verenigingen mee dit jaar.

Lees meer...

Griet Cuperus en Maaike Spoelstra yn it sintsje setten

Al 40 jier kinne de âldere Marrumers, ien kear yn de moanne, kofjedrinke yn it doarpshûs. En dêr is dan altyd wat nijs te belibjen. Film, in sprekker, bingo ens. Dit is destiids mei opsetten troch Griet Cuperus en Maaike Spoelstra. En hjoed wie it tiid om ôfskied te nimmen. Kees Wierstra spruts harren ta en dat wie wolfertsjinne. En dêr hearde in bosk blommen en in aardichheidsje by, dat kaam harren mear dan ta. De kofjemoarnen geane ut fan it aldereinbeleid Meiinoar Ien.
(foto: Jelly Keekstra)