notaris_woning_.png

Infopagina's over plannen voor biovergisters in Marrum

Waarom deze infopagina's?

Deze pagina's en de in het menu links vermelde subpagina's geven informatie over biovergisting in het algemeen en de plannen voor twee biovergisters bij Marrum in het bijzonder. De inhoud van de pagina's valt onder verantwoordelijkheid van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk en Stichting Duurzaam Marrum. Deze instanties proberen in samenwerking met het actiecomité No Shit! de biovergisters te keren. Dorpsbelang, stichting Duurzaam Marrum hebben dus een duidelijke mening en die wordt met argumenten onderbouwd. Wel vinden we het van het grootste belang dat de feiten die op deze pagina's vermeld zijn kloppen. Hebt u toch een onjuistheid gezien, of aanvullingen of een andere reactie dan wordt u verzocht die te mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke plannen zijn er?

Er zijn plannen voor een vergister aan de Nieuweweg, die inmiddels gebouwd is, en voor een aan de Botniaweg. Die aan de Nieuweweg was een initiatief van De Wolff Verenigde Bedrijven uit Heerenveen, maar nu volledig van Host BV uit Enschede, en betreft een zogenaamde monovergister voor de verwerking van ca. 36.000 ton (ingedikte) mest inclusief een klein deel co-producten. Het aldaar opgewekte biogas zal worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit.
Aan de Botniaweg 6 is een nog veel grotere vergister beoogd, namelijk een vergister voor de verwerking van 100.000 ton mest en co-producten. De bedoeling is daar ook dat het biogas tot aardgaskwaliteit wordt opgewerkt. Dit betreft een initiatief van Klaas Nijboer en energiemaatschappij Engie. In september 2018 heeft Engie zich teruggetrokken en inmiddels is het perceel Botniaweg 6 verkocht. Na veel aanhouden is de vergunning ingetrokken, maar het bestemmingsplan die de biovergister mogelijk maken is nog steeds niet van tafel.
Aan de Nieuweweg zijn diverse mkb-bedrijven in de directe nabijheid, terwijl bij de Botniaweg een aantal woningen en boerderijen op korte afstand van de locatie van de vergister staan. 
Beide locaties zijn op circa 400 meter afstand van de bebouwde kom van Marrum.

vergisters waar komen ze800x413

Wat gebeurt er bij de biovergisters?

Vergisten heeft tot doel mest en andere organische stof met behulp van micro-organismen om te zetten in biogas. Het proces vindt plaats in afwezigheid van zuurstof. Biogas bestaat uit een mengsel van voornamelijk methaan (55-65%) en kooldioxide (CO2) (35-40%). Verder is het verzadigd met waterdamp en bevat het waterstof, zwavelwaterstof, ammoniak, organische vetzuren en siloxanen. Mest bestaat voor een heel groot deel uit water en dat levert weinig biogas op. Daarom wil men bij de beoogde installaties in Marrum deels gebruik maken van de dikke fractie van mest (ingedroogde of gescheiden mest).

De vergister is een gasdichte, geïsoleerde, verwarmde en geroerde tank, waarin biogas uit de biomassa wordt gewonnen. Het biogas wordt opgevangen in een gasopslag die zich boven de mestvergister bevindt. Bij grote mestvergistingsinstallaties wordt soms een na-vergister geplaatst. In Marrum is dit bij beide installaties de bedoeling. In de na-vergister komen de laatste resten biogas uit de mest en overige producten vrij.

Voordat het biogas op het aardgasnet wordt toegelaten moet het worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit (+/- 90 vol% methaan), het zogenaamde Groen Gas). In het proces wordt kooldioxide, zwavelwaterstof, ammoniak e.d. afgescheiden. Daarbij wordt vaak een zuur gebruikt, bijvoorbeeld zwavelzuur of salpeterzuur. Bij de installatie aan de Nieuweweg zal een ijzerchlorideoplossing worden gebruikt.  

De vergiste mest, het zogenaamde digestaat, wordt gescheiden in een dikke fractie en een dunne fractie. Vooral de vezelachtige organische stof en fosfaat hopen zich op in de dikke fractie. De stikstof zit vooral in de dunne fractie. De dikke fractie zal worden geëxporteerd naar waarschijnlijk Frankrijk, Duitsland of andere landen. Digestaat heeft overigens minder geur dan drijfmest. 

Wat zijn de argumenten tegen de vergisters? 

Lees alles uitgebreid over de argumenten waarom dorpsbelang, actiecomité en stichting Duurzaam Marrum deze plannen geen goed idee vinden op deze pagina. In het kort: het gebrek aan duurzaamheid, de te verwachten overlast, met name verkeers- en geuroverlast en afname luchtkwaliteit. De locaties zijn ongeschikt om deze gasfabrieken (zo dicht bij het werelderfgoed Waddenzee) te plaatsen. De locatie is ook zeer onlogisch omdat alle biomassa van (grote) afstand moet worden aangevoerd en het restproduct digestaat weer moet worden afgevoerd, de dikke fractie naar het buitenland en de dunne fractie mogelijk naar afnemers in noord-Nederland of naar een bedrijf waar het wordt opgeslagen of verder wordt verwerkt. Verder zijn er vele risico's, bijvoorbeeld risico's op verkeersongelukken, en de risico's die de verschillende brandbare, explosieve dan wel giftige stoffen van het biogas en om het biogas mee te reinigen meebrengen. Ook zijn er twijfels over de duurzaamheid van biogasinstallaties op deze locaties: is het geproduceerde gasd de naam 'groen' gas eigenlijk wel waard? 

Meer informatie

Via het menu, links in beeld, of door op onderstaande links te klikken, kunt u nog pagina's bekijken met de onderwerpen:
- Argumenten tegen de biovergisters
- Het beleid van de gemeente en provincie t.a.v biovergisters
- De vergister aan de Botniaweg
- De vergister aan de Nieuweg
- Nieuwsberichten over de vergisters die op marrumonline zijn verschenen.