notaris_woning_.png

Nieuws

Verslag Arjen Berg Transport B.V. jeugdkaatspartij

Het was zondag 9 juni tijd voor onze eerste kaatspartij van het seizoen, de “Arjen Berg Transport B.V. jeugdkaatspartij”.
 
Om 8:00 uur stonden er weer een aantal vrijwilligers klaar om de perken perfect klaar te leggen. Binnen de kortste keren lag alles er weer piekfijn bij, en konden we genieten van een bakje koffie van Yvonne. Bedankt voor ieders hulp!

Lees meer...

Gedenkplaatje vermiste Sicco Cuperus geplaatst

Sicco Jan Cuperus is al tien jaar vermist. De familie heeft nu een gedenkplaatje op het bankje bij de voormalige zuivelfabriek geplaatst. Bij de zuivelfabriek is destijds de auto van de in Leeuwarden woonachtige Cuperus aangetroffen. Sicco Jan Cuperus werkte als marechaussee.

Lees meer...

MGVV Ferbynt op 22 juni

Op 22 juni a.s. zet MGVV de deuren open voor leden en niet-leden. Er zullen vanaf 10 uur sportactiviteiten zijn gericht op volleybal en gym/turnen. Ook is het een dag dat de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
Deze dag wordt volledig mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de de provincie Fryslân. Dit zorgt ervoor dat we deze activiteiten dan ook kunnen laten plaatsvinden met als thema Fyslân Ferbynt!

Lees meer...

Taizéviering in Westernijtsjerk 23 juni 19:30 uur

Op zondagavond 23 juni hopen we in het kerkje van Westernijtsjerk een Taizé viering te houden. We beginnen om 19.30 uur (in het doarpsbled staat 19 uur vermeld, maar de juiste tijd is dus 19.30 uur). In de viering kan er volop gezongen worden. Er zijn een Bijbellezing en gebeden, een stiltemoment en gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen is van harte welkom. Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

Lees meer...

Marrumer dorpsreünie 2025

Op vrijdag 13 juni 2025 vindt de 4e editie plaats van de Marrumer dorpsreünie. De laatste reünie was in 2010. Marheim, Dorpsbelang en vv Marrum hebben de handen ineen geslagen en gaan samen de reünie organiseren voor 2025.

Lees meer...

Doopjurkenexpositie tijdens Tsjerkepaad

De Godeharduskerk in Marrum en het kerkje van Westernijtsjerk organiseren samen tijdens Tsjerkepaad 2024 een duoexpositie van doopjurken. De doopjurken zijn voor het grootste deel van (oud)inwoners van Marrum-Westernijtsjerk, maar er zijn ook een aantal van elders. Het beschikbaar stellen van een doopjurk roept bij mensen veel herinneringen op. In de voorbereidingen zijn alle deelnemers persoonlijk gevraagd naar het ‘verhaal bij’ de doopjurk: bij elke jurk wordt een toelichting gegeven. Zij zijn bijvoorbeeld gemaakt van een trouwjurk of van een bijzondere stof. Ook is er een doopjurk bij die maar liefst door 42 kinderen is gedragen. Van iedere jurk zijn de bijzonderheden samengevat en is te lezen wie er in de jurk gedoopt zijn.

Lees meer...

Nieuws van stichting Duurzaam Marrum

Toen er rond 2017 plannen waren voor een grote co-vergister aan de Botniaweg en een vergister aan de Nieuweweg is Stichting Duurzaam Marrum opgericht. Dit om vanuit Dorpsbelang en actiecomité No Shit een formele organisatie te hebben voor belangenbehartiging van de inwoners en bedrijven. Dankzij de vele en vaak ruimhartige donaties kreeg de stichting financiële armslag. Deze geldpot is volledig opgegaan aan met name kosten van juridische bijstand. Wel heeft de stichting nu nog een bedrag van ca. € 2.800, verkregen door dwangsommen van de overheid vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaarschriften e.d.

Lees meer...

Kom jij een verhaal vertellen?

Ook dit jaar is er weer Verhalenavond in Fryslân op de derde vrijdag van november. Noteer alvast 15 november in uw agenda, want na vier succesvolle eerdere edities willen we graag weer een verhalenavond organiseren, in De Nije Tille. Maar dit lukt natuurlijk niet zonder vertellers.

De eerste verteller heeft zich al aangemeld, wie volgt?

Thema: 't fjoer yn my

Lees meer...

Oproep voor hulp bij verkiezingen van 6 juni

De gemeente zoekt last-minute nog hulp voor de verkiezingen van 6 juni en heeft daarom dit bericht aan dorpsbelang gestuurd met het verzoek om het onder de aandacht te brengen:

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen van het Europees Parlement.
We hebben hulp nodig voor het stembureau
Op elk stembureau hebben we 4 stembureauleden nodig. Er zijn veel afzeggingen, dus onze reservelijst raakt leeg. Dit is erg vervelend! Daarom zoeken we hulp.
Als u helpt, krijgt u een vergoeding van € 110,- tot € 140,- euro. Het bedrag hangt af in welke ploeg we u indelen, de korte of lange shift. 

Lees meer...