UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Busplan gaat door; extra reizigers geen doelstelling meer

De provincie zet het plan door om geen bussen meer door ons dorp te laten rijden. Doarpsbelang Marrum-Westernjtsjerk betreurt dit, maar wist dat het te verwachten was gezien het verloop van het gehele proces in de afgelopen maanden. De gebrekkige en wisselende motivering en onderbouwing van het 'experiment' vindt Doarpsbelang wel erg treurig. Van het oorspronkelijk zo belangrijk geachte doel om extra reizigers te trekken, is eigenlijk niets over: bij een gelijk blijvend aantal reizigers is al aan de doelstelling voldaan!

Lees meer...

Huidige stand van zaken rondom sportkooi Marrum

Multifunctionele Sportkooi

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de  plannen om een nieuwe sportkooi te realiseren op het terrein van onze voetbal vereniging. Zoals is te zien op onderstaande afbeelding is de locatie niet meer op het achterste gedeelte van het juniorenveld tussen de tennisbanen en Pantsjewier, maar hebben we inmiddels een nieuw beoogde locatie.

Lees meer...

Marrum meldt zich aan voor Mienskips Energie Plan

Hoe kan Marrum energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan?
Tien dorpen in noordoost Fryslân kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning om, in samenwerking met de Energiewerkplaats Fryslân, te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan.

Lees meer...

Reactie Doarpsbelang op voorstel buslijn 54

In het Marrumer Sport- en Infoblad van maart wordt toegezegd dat de volledige reactie van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk over het busexperiment met buslijn 54 op marrumonline te lezen zal zijn. Klik hier om de reactie te lezen. Deze reactie is 15 februari naar de provincie en gedeputeerde Kramer gestuurd en later ook nog aan de statenleden.

Lees meer...

Provincie neemt besluit vergunning vergister Botniaweg opnieuw

Voor de Botniaweg had de provincie op 1 februari het besluit genomen om de vergunning voor een biovergister niet in te trekken. Het vreemde was dat maar enkele mensen die een zienswijze hadden ingediend hiervan bericht kregen en genoemd werden in het besluit.

Lees meer...

Experiment Buslijn 54: verdwijnt de bus uit het dorp?

Blijft buslijn 54 door Marrum rijden? Op 8 februari was een tweede overleg van de provincie met de dorpsbelangen uit de betreffende dorpen en de reizigersorganisatie Rocov. Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft daar aangegeven waarom wij tegen het experiment zoals voorgesteld zijn, en dat er alternatieven zijn die wel aan het doel van de provincie voldoen dat het voor individuele gevallen misschien minder wordt, maar voor een grotere groep beter.

Lees meer...

Update mestvergisters

Hier een overzicht van het nieuws m.b.t. de mestvergisters door dorpsbelang en actiecomité No Shit!. Het artikel is een geactualiseerde versie van die in het Marrumer Sport- en infoblad van februari 2018 staat.

Lees meer...