AANZICht.png

Nieuws

Oproep Doarpenstriid 'De Grote Optocht'

Van de stichting Doarpenstriid is het verzoek binnen gekomen bij Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk om mee te doen met onze dorpen aan ‘De Grote Optocht’. Welk dorp in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel maakt de mooiste praalwagen? De praalwagens gaan in optocht door een route in Dokkum op 30 en 31 augustus 2019. Voor de mooiste wagens zijn geldprijzen te winnen en er is een publieksprijs. Voor het bouwen van de wagen is een startbedrag beschikbaar.

Lees meer...

Riekele Kobus wint oudejaarsloop 2018

Riekele Kobes heeft zaterdag de 40e Oudejaarsloop van Marrum gewonnen. De atleet uit Heerenveen trok er meteen na de start op uit en liep de ruim 21 kilometer solo in 1 uur en 15 minuten. De deelnemers trotseerden de regen en wind die na het middaguur kwam opzetten.

Lees meer...

Bouwvergunning mestvergister Nieuweweg niet in orde

Commissie bezwaarschriften adviseert bezwaren gegrond te verklaren.

Terwijl de bouw van de mestvergister aan de Nieuweweg in Marrum zo’n beetje voltooid is, blijkt de bouwvergunning niet in orde. Dat is althans het standpunt van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de DDFK-gemeenten.

Lees meer...

Update mestvergisters: besluit over milieuvergunning Nieuweweg

Nieuweweg

De vorige keer schreven we erover dat we (nogmaals) een beroep op de gemeenteraad hadden gedaan om het bestemmingsplan op de thans vergunde bedrijfsgrootte te bevriezen. Met een bevriezing van het huidige bestemmingsplan wordt bereikt dat de (toekomstige) gemeente niet buiten spel staat als de exploitant de vergister wil uitbreiden, omdat bij uitbreiding de provincie het bevoegd gezag wordt over de milieuvergunning. Hoewel de eerste brief daarover al in mei is gestuurd heeft de gemeenteraad hierover helaas geen besluit genomen. Gezien het belang van deze zaak zullen we ons hiervoor bij de nieuwe gemeente ook sterk maken.

Lees meer...

Gemaal heet De Heining. Maar waarom eigenlijk?

Donderdagavond werd het project Vijfhuizen feestelijk opgeleverd en het gemaal met een theatrale acts en muziek in gebruik genomen. Aan de opening, waarop vele honderden mensen afkwamen, werkten culturele verenigingen uit Marrum en Hallum mee. 

Lees meer...

Grote belangstelling bij avond over woningbehoefte

Op 7 november was in Marrum een bijeenkomst waar bewoners konden aangeven welke wensen zij hebben op woninggebied. De bijeenkomst werd georganiseerd door Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk naar aanleiding van het feit dat Wonen Noordwest bij haar plannen minder woningen terugbouwt dan worden afgebroken en dat er geluiden waren in het dorp dat er behoefte was aan bouwkavels. 

Lees meer...

Inventarisatie woningbehoefte Marrum

Beste inwoners,

Zoals we in het laatste Sportblad al schreven, zijn er ontwikkelingen op woninggebied in Marrum, en daarvoor vragen we uw aandacht. Kort gezegd komt het erop neer dat er misschien een aantal nieuwe woningen in Marrum gebouwd kan worden nu Wonen Noordwest Friesland meer woningen sloopt dan zij terugbouwt.

Lees meer...

17 november open huis in het Heephûs

Op 17 November aanstaande is in het Heephûs van 10 tot 15.00 uur open huis, waarbij de Marrumers en andere belangstellenden de kans hebben het Heephûs in de huidige staat te bekijken. Ook presenteert Bouwbedrijf Bloemsma dan het plan voor de realisatie van 6 appartementen d.m.v. tekeningen en mondelinge uitleg.

Lees meer...