header-foto10.png

Nieuws

Twee bijdragen Rabo-coöperatiefonds naar Marrum

In Sint Annaparochie zijn op 13 september de cheques uitgereikt van het Rabo Coöperatiefonds van de regio waarin ook Marrum valt. Twee van de bijdragen gingen dit jaar naar mooie projecten in Marrum.

Lees meer...

Dorpshuis De Nije Tille heropend (update)

Zaterdag 17 september zijn de verbouwde ruimtes van Doarpshûs De Nije Tille heropend. In de afgelopen periode zijn de grote zaal, de toiletgroep en de nieuwe ruimte van de Ferklaaizolder bij de tijd gebracht.

Lees meer...

MGVV bestaat 75 jaar!

Van MGVV ontvingen we het volgende bericht:

1941- MGVV - 2016

De Marrumer Gym en Volleybal Vereniging bestaat vandaag, 1 september, 75 jaar. Dit wordt gevierd met een Jubileumweek in oktober! We hebben een gevarieerd programma gemaakt en hopen op een mooie opkomst uit Marrum en omgeving. (Oud)leden, donateurs, sponsors en andere belangstellenden van harte welkom.
Er volgt meer informatie in de komende weken.

Noteer alvast: Jubileumweek 24-29 oktober 2016
Er is een straatvolleybaltoernooi voor buurtverenigingen en (vrienden)clubs, een leuke middag voor de kinderen en een slotfeestmiddag op zaterdag 29 oktober 2016.

Oranjefonds verstrekt € 15.000 aan dorpshuis De Nije Tille

Het dorpshuis van Marrum-Westnijkerk wordt weer van deze tijd gemaakt waarbij tevens een biljartlokaal gerealiseerd zal worden waarin twee biljarttafels geplaatst zullen worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte die er in Marrum en de regio is om te kunnen biljarten. Het bedrag is toegekend voor het herinrichten van de ruimte.

Lees meer...

Nieuws over jubileum drumband De Eendracht

Van de drumband ontvingen we het volgende bericht:

De drumband de Eendracht viert haar 60 jarig bestaan

Al jaren is de drumband een niet weg te denken onderdeel van het dorpsleven en heeft de drumband meerdere malen een positieve bijdrage geleverd aan uiteenlopende activiteiten in Marrum en Westernijkerk.

Lees meer...

Fotoreportage Marrum vanuit de lucht

Oud-Marrumer Anne Bouma uit Leeuwarden maakte zaterdag 20 augustus een rondvlucht in een motorzwever. Hij heeft een berichtje aan marrumonline gestuurd dat hij boven Marrum foto's gemaakt heeft die hij graag deelt.

Lees meer...

Zomerconcert Harm Hoeve op drie orgels Westernijtsjerk en Marrum

Organist Harm Hoeve uit Rouveen komt op vrijdag 26 augustus naar Westernijkerk en Marrum voor een “dubbelconcert”. Het eerste deel vindt plaats op het orgel van het kerkje van Westernijkerk (het eerste orgel van Bakker & Timmenga), na de pauze wordt het concert voortgezet in de Godeharduskerk te Marrum, eerst op het koororgel en vervolgens op het hoofdorgel.

Harm Hoeve heeft voor de gelegenheid een heel toegankelijk programma samengesteld met muziek die goed in het gehoor ligt, zowel bekende koralen als bekende melodieën. Ook de vele klankkleuren van de orgels zullen in allerlei combinaties te beluisteren zijn. Het programma bevat ook bekende stukken die oorspronkelijk voor orkest zijn geschreven, zoals de werken van Kabalevsky en Grieg.

Het concert start om 20.00 uur in het kerkje van Westernijkerk (Jepmaloane 2, Marrum).
Meer informatie en het volledige programma in de agenda.

Subsidies voor verlichting sportveld en tennisbanen

Subsidieaanvragen voor het realiseren van verlichting bij het sportveld en de tennisbanen in Marrum zijn succesvol geweest. Uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie is een bedrag van € 10.000 toegezegd en van het Rabocoöperatiefonds ontvangt de Stichting Beheer Sportterreinen (SBS) € 2.000.

Lees meer...

Middagje Tsjerkepaad in Westernijtsjerk

Bezoekers uit eigen dorp, uit de regio, en van buiten de provincie; de één komt om de kerk te bezien, de ander vooral voor de expositie en sommigen voor het orgel.
Grootste verrassing was de 13-jarige Barteld Post uit Wjelsryp. Nooit orgelles gehad, heeft hij zich met wat youtube-filmpjes zelf geleerd om orgel te spelen. Bladmuziek heeft hij niet nodig. Geweldig!

Lees meer...