UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Raboclubkascampagne van start

Tot en met vrijdag 7 april kunnen leden van de Rabobank Leeuwarden-NoordwestFriesland stemmen in het kader van de Rabo Clubkascampagne. Hiermee kunnen de deelnemende verenigingen een donatie ontvangen. Uit Marrum doen een twee verenigingen mee dit jaar.

Lees meer...

Griet Cuperus en Maaike Spoelstra yn it sintsje setten

Al 40 jier kinne de âldere Marrumers, ien kear yn de moanne, kofjedrinke yn it doarpshûs. En dêr is dan altyd wat nijs te belibjen. Film, in sprekker, bingo ens. Dit is destiids mei opsetten troch Griet Cuperus en Maaike Spoelstra. En hjoed wie it tiid om ôfskied te nimmen. Kees Wierstra spruts harren ta en dat wie wolfertsjinne. En dêr hearde in bosk blommen en in aardichheidsje by, dat kaam harren mear dan ta. De kofjemoarnen geane ut fan it aldereinbeleid Meiinoar Ien.
(foto: Jelly Keekstra)

Verhuizing huisartsenpraktijk

De patiënten van de huisartsenpraktijken van Marrum en Ferwert zijn per brief geïnformeerd over de verhuizing van de praktijken. De beide apotheekhoudende praktijken zullen worden ondergebracht in de voormalige kantoorvleugel van Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert.

Lees meer...

Overstekend wild bij Hoge Herenweg

Aan de Hoge Herenweg en Botniaweg bij Marrum heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst voor overstekend wild. Momenteel houdt zich daar geregeld een groep van tien reeën op in de bosjes.

Lees meer...

Ledenwerving Doarpsbelang

In februari houdt Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een ledenwerfactie. Bent u nog geen lid? Meld u zich dan a.u.b. aan want samen staan we sterk! 

Lees meer...