bertus_grijdanus.png

Nieuws

Bericht van het dorpshuis over vandalisme

Afgelopen oudjaarsnacht is ook het Dorpshuis niet ontkomen aan vandalisme. Een grote afvalcontainer is in de brand gestoken en helaas is het Dorpshuis hier niet voor verzekerd. Gelukkig hebben we op de plek waar de container is weg gehaald een camera hangen zoals ook op andere plekken rondom het gebouw waardoor de daders bij ons bekend zijn. Op de camera zijn duidelijk 4 personen te zien welke met de container aan de haal gaan. Aangezien we geen zin hebben om deze beelden door te spelen naar de politie en als Marrumers onder elkaar op onze verantwoording moeten wijzen, geven wij de daders zelf de mogelijkheid om zich te melden. Hebben we binnen 3 dagen geen reactie dan gaan we alsnog aangifte doen. Nogmaals neem je verantwoordelijkheid en wees een kerel. In afwachting van jullie reactie

Algemeen Bestuur
Dorpshuis de Nije Tille

Archief Aasterage naar het Streekarchief

Sinds enkele weken is het archiefmateriaal van basisschool Aasterage in overleg met de schoolcommissie en de MR van basisschool CBS Aasterage overgedragen het Streekarchief Noardeast-Fryslân, Brokmui 62 in Dokkum. De schoolcommissie heeft enige jaren geleden een selectie gemaakt.

Het grote voordeel van het onderbrengen van het schoolarchief in het Streekarchief is dat het nu voor iedereen toegankelijk is. Ook kunnen de vaak oude archiefstukken beter worden bewaard, omdat de klimatologische omstandigheden er veel beter zijn.

Kerstboominzameling 2021

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft vanwege corona besloten om de inzameling in aangepaste vorm te doen. De gemeente vraagt inwoners van Marrum de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari 2021 naar het pleintje “De Haven” aan Lage Hereweg ter hoogte van nr. 13 te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen.

Lees meer...

Kerstmuziek van Brassband de Eendracht online

Brassband de Eendracht heeft voor u een video met kerstmuziek online gezet: Klik hier om het filmpje met de muziek te bekijken en beluisteren. 

Hwat fijn dat jo op de link fan ús filmke klikt ha. Dermei treffe jo it! 

Lees meer...

Kaarsen uitgedeeld in Marrum: ljocht en hoop

Vrijwilligers hebben namens dorpsbelang en de protestantse gemeente bij de inwoners van Marrum en Westernijtsjerk kaarsen en kaarten rondgebracht. Dit als klein gebaar in deze lastige coronatijd. 

Lees meer...

GS besluit tot intrekking vergunning biovergister Botniaweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben nu echt besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hadden ze daartoe al een ontwerp-beschikking vastgesteld. Een door de vergunninghouder ingediende zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Met het besluit is tegemoet gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. In juli schaarde de gemeente zich achter dit verzoek, wat zeker ook positief heeft bijgedragen.

Lees meer...

Sinterklaas verwelkomd door burgemeester Kramer

Als alternatief op de traditionele feestelijke binnenkomst kwam burgemeester Johannes Kramer zaterdag naar Marrum om de Sint en zijn Zwarte Pieten welkom te heten in de gemeente Noardeast-Fryslân. Sinterklaas ging er vanuit dat hij met boot naar Marrum kon, maar moest uitwijken naar Harlingen omdat het water nu eenmaal niet altijd tot aan de zeedijk bij Marrum komt.

Lees meer...

Sinterklaas 2020

Helaas heeft de sinterklaascommissie moeten besluiten om de Sinter Disco in het dorpshuis te moeten annuleren.

Lees meer...

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Lees meer...