UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Tweede overleg met Engie / Infopagina's over biovergisters op marrumonline

Maandagavond 4 september heeft een tweede overleg van dorpsbelang en het actiecomité met vertegenwoordigers van Engie en Klaas Nijboer plaatsgevonden. De Marrumers hebben die gelegenheid aangegrepen om een ultieme poging te doen om de initiatiefnemers van hun plan voor een co-vergister aan de Botniaweg af te brengen. Dit was tevergeefs en eigenlijk kan gezegd worden dat de initiatiefnemers eenzelfde poging deden, maar dan om begrip en draagvlak voor hun plannen te krijgen.

Lees meer...

Skûtsje van turfschipper Zeemans terug in Friesland

De Marrumer turfhandelaren Jentje Zeemans en diens zoon Sytze kochten in 1910 een skûtsje dat anno 2017 nog steeds in de vaart. Het skûtsje heeft vele omzwervingen gemaakt, de laatste jaren vooral in Frankrijk, waar de Ierse eigenaren John en Winnie Eakins het als varend vakantiehuis gebruiken. Maar in de zomer van 2017 was het skûtsje terug in Friesland. 

Lees meer...

Eerste overleg met Engie en Nijboer over megavergister

Bij het eerste overleg van het bestuur van dorpsbelang en het actiecomité met initiatiefnemers Engie en Klaas Nijboer van de vergister aan de Botniaweg bleven nog veel vragen onbeantwoord. Afgesproken is daarom om na drie weken een vervolgoverleg te hebben. 

Lees meer...

Nieuws biovergisters week 31 en 32

Een update over de afgelopen twee weken van dorpsbelang en actiecomité No Shit:

Op 3 augustus zijn vier verschillende protestborden geplaatst langs de N357, gemaakt door Marrumer beeldend kunstenaars.

Lees meer...

Raamposters No Shit verspreid in Marrum

In Marrum zijn/worden flyers verspreid die inwoners voor het raam van woning of auto kunnen hangen om steun te betuigen aan de actie tegen de komst van de mestvergisters in Marrum. Deze actie komt in de plaats van de eerder gedane oproep om a.s. maandagavond 14 augustus de vlag halfstok te hangen.

Lees meer...

Twee bijdragen uit Rabo-coöperatiefonds voor Marrumer projecten

Aan twee projecten in Marrum is dit jaar een bijdrage toegekend uit het Rabo Coöperatiefonds. Het betreft het Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, waarbij Marrum in de regio Sint Annaparochie/Stiens valt. Er waren 100 aanvragen waarvan 58 een bijdrage ontvangen.

Lees meer...

Verbazing over bijbaan gedeputeerde Schrier bij lobbygroep voor groen gas

Gedeputeerde Schrier, die de plannen voor grootschalige mestvergisters in Fryslân in portefeuille heeft, is bestuurslid van de lobbyclub stichting Groen Gas Nederland, zo meldde het Friesch Dagblad op 1 augustus. Schrier is op 19 juli in Marrum geweest voor een gesprek met dorpsbelang en het actiecomité over het plan van Klaas Nijboer en Engie voor een megavergister aan de Botniaweg, en heeft daarbij niets gezegd heeft over deze nevenfunctie die hij tot gister toe ook niet openbaar gemaakt had op de website van de provincie. Dit terwijl hij al sinds zijn aantreden in mei 2015 in het bestuur van de belangenorganisatie zitting heeft.

Lees meer...

Nieuws biovergisters week 29 en 30

Onder verantwoordelijkheid van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een update van de afgelopen twee weken:

Woensdag 19 juli kwam gedeputeerde Michiel Schrier langs op verzoek van Dorpsbelang voor een gesprek met het actiecomité en een delegatie van Doarpsbelang. En op woensdag 26 juli was er een druk bezochte infoavond van het actiecomité en Doarpsbelang in het dorpshuis om inwoners te informeren over de tot nu toe ondernomen stappen.

Lees meer...