header-foto8.png

Nieuws

Onderzoek voetbalverenigingen Ferwert, Hallum en Marrum

In het bericht van Doarpsbelang in het Marrumer Sport- en infoblad van april wordt verwezen naar het onderzoek onder de voetbalverenigingen in Hallum, Marrum en Ferwert naar draagvlak voor het project Bruisend Hart Hallum. De provincie wil alleen geld in het project Bruisend Hart Hallum steken als de gemeente dan niet meer investeert in de accommodaties in Ferwert en Marrum. Het onderzoek is uitgevoerd door Sjoerd IJdema van onderzoeksbureau Partoer. "Een belangrijke conclusie van IJdema is dat de voetbalverenigingen inderdaad in eigen dorp willen blijven en dat dit ook prima kan." (Citaat Sawn Stjerren Nijs)

Klik hier om het advies over de draagvlaktoetsing te openen.

Wonen Noordwest Friesland wil ook in Marrum aan de slag

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen met haar woningen, ook die in Marrum. In Marrum bezit Wonen Noordwest Friesland 128 woningen, voor het overgrote deel gezinswoningen. Er is en komt echter meer behoefte aan woningen die geschikt zijn voor 1 of 2 personen en senioren. Daarom gaat Wonen NWF de komende jaren aan de slag. 

Lees meer...

Raboclubkascampagne van start

Tot en met vrijdag 7 april kunnen leden van de Rabobank Leeuwarden-NoordwestFriesland stemmen in het kader van de Rabo Clubkascampagne. Hiermee kunnen de deelnemende verenigingen een donatie ontvangen. Uit Marrum doen een twee verenigingen mee dit jaar.

Lees meer...

Griet Cuperus en Maaike Spoelstra yn it sintsje setten

Al 40 jier kinne de âldere Marrumers, ien kear yn de moanne, kofjedrinke yn it doarpshûs. En dêr is dan altyd wat nijs te belibjen. Film, in sprekker, bingo ens. Dit is destiids mei opsetten troch Griet Cuperus en Maaike Spoelstra. En hjoed wie it tiid om ôfskied te nimmen. Kees Wierstra spruts harren ta en dat wie wolfertsjinne. En dêr hearde in bosk blommen en in aardichheidsje by, dat kaam harren mear dan ta. De kofjemoarnen geane ut fan it aldereinbeleid Meiinoar Ien.
(foto: Jelly Keekstra)

Verhuizing huisartsenpraktijk

De patiënten van de huisartsenpraktijken van Marrum en Ferwert zijn per brief geïnformeerd over de verhuizing van de praktijken. De beide apotheekhoudende praktijken zullen worden ondergebracht in de voormalige kantoorvleugel van Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert.

Lees meer...

Overstekend wild bij Hoge Herenweg

Aan de Hoge Herenweg en Botniaweg bij Marrum heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst voor overstekend wild. Momenteel houdt zich daar geregeld een groep van tien reeën op in de bosjes.

Lees meer...

Ledenwerving Doarpsbelang

In februari houdt Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een ledenwerfactie. Bent u nog geen lid? Meld u zich dan a.u.b. aan want samen staan we sterk! 

Lees meer...