kerk__winter_.png

Nieuws

Bouw nieuw gemaal gestart bij zeedijk Marrum

Vorige maand zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van de afwateringsvaart waren al in volle gang. Nu het stormseizoen voorbij is, kunnen de aannemers ook aan de slag op de dijk waarin het gemaal wordt gebouwd. Eind 2018 zijn de werkzaamheden klaar.

Het gemaal in de Waddenzeedijk bij Marrum (vlakbij de Westerhúslânne) verbetert de waterafvoer in Noord-Fryslân bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Met de aanleg van de afwateringsvaart in het buitendijkse kwelderlandschap ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee)water. In het gemaal komt een vispassage waardoor kleine vissen als glasaal en stekelbaars van zoet naar zout water kunnen trekken en andersom. Naast het gemaal komen er een nieuwe vaarroute en fietspad.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Gemeente Ferwerderadiel en Wetterskip Fryslân. Die willen met het project een impuls geven aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. Namens de partijen regelt Wetterskip Fryslân de uitvoering van de binnendijkse werkzaamheden en de bouw van het gemaal.

Kosten

De totale kosten bedragen ruim 13 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel betaald uit het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast dragen Programma naar een Rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat en de samenwerkende partijen financieel bij aan het project.

Meer weten?

Alle informatie over het project is te vinden op www.projectvijfhuizen.nl (externe website) Belangstellenden kunnen zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Ook is het project te volgen via Facebook: projectvijfhuizen.

Bron: https://www.wetterskipfryslan.nl/news/project-vijfhuizen-2018fan-swiet-nei-salt2019-bouw-nieuw-gemaal-in-zeedijk-bij-marrum-gestart

Bijzondere expositie WO2 bij Seedykstertoer

Vanaf vrijdag 5 mei is in recreatiebedrijf De SeedyksterToer aan de zeedijk bij Marrum een bijzondere expositie van onder meer vliegtuigonderdelen en bomscherven uit de Tweede Wereldoorlog en iedereen is welkom bij de officiële opening.

De expositie is samengesteld door Harry Feenstra uit Blije. Hij toont in De SeedyksterToer hoofdzakelijk door hem zelf in het waddengebied gevonden onderdelen van vliegtuigen, die in de Tweede Wereldoorlog verongelukten tussen Zwarte Haan en Schiermonnikoog. Het gaat onder meer om een brandstoftank, propellorblad en radiateur van een vliegtuig. Ook is er een zuurstoftank van een Amerikaanse bommenwerper te zien, de staart van een Britse bom die gevonden is op de Engelsmanplaat en het rompdeel van een Duits vliegtuig dat bij Rottumeroog lag. Verder zijn er tal van vliegtuigonderdelen en bomscherven te zien die gevonden zijn in deze regio. 

De officiële openingshandeling van deze bijzondere uitstalling aan de zeedijk bij Marrum wordt vrijdag 5 mei om 16.45 uur verricht door Joop Mulder - bekend van Oerol en het waddenkustproject Sense of Place –mét muziek en zang van Gerrit Breteler. Uitleg bij alles wat er dan te zien is, wordt gegeven door Harry Feenstra. Iedereen is welkom bij de opening, maar ook na 5 mei is de expositie nog dagelijks geopend voor publiek.  

Foto's verbouwing dorpshuis

In het foto-album zijn nu alle foto's te vinden van 8 april, toen het dak van het dorpshuis ging. Ook zijn er foto's van de gang van het dorpshuis, na de opknapbeurt. 

Klik hier om het bijbehorende artikel te lezen.

Een indrukwekkend onderduikverhaal

Lutske Engbrenghof-Swart trouwde in de oorlog en kwam met haar man in een huisje onder Marrum te wonen. Daar hebben ze enige tijd onderdak geboden aan een joods gezin. Ze heeft haar verhaal opgeschreven in een schrift dat in Westerbork wordt bewaard. Dit indrukwekkende verhaal is nu toegevoegd aan onze geschiedenispagina 1940-1945. 

Klik hier om het verhaal van Lutske Engbrenghof te openen. Klik hier om naar de pagina 1940-1945 te gaan.

Lees meer...

De Phenix feestelijk in gebruik genomen

Molen De Phenix aan de Nieuweweg is vandaag feestelijk in gebruik genomen na de restauratie. De opknapbeurt is al hele een tijd geleden voltooid, en sindsdien is de Grote Molen in Marrum ook opgeknapt, maar er werd nu nog stilgestaan bij het herstel van de Phenix.

Lees meer...

Dodenherdenking Marrum 4 mei 2017

Wij willen u langs deze weg uitnodigen om samen met ons op 4 mei stil te staan bij de mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Ook willen wij deze dag stilstaan bij de oorlogshandelingen die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Handelingen waarbij nog altijd slachtoffers vallen.
Dit gedenken willen wij doen door het houden van een stille tocht. Deze tocht zal langs de graven van Marrumers die in deze Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, voeren.
Nadat bij deze graven door basisschoolleerlingen bloemen zijn gelegd, zal er twee minuten stilte worden gehouden bij het plaatselijk monument.
Vervolgens zullen door dhr. G. Koldijk namen worden voorgelezen van omgekomen mensen uit Marrum en omgeving.
En tot slot zal hier bij het monument, wederom door basisschoolleerlingen, een gedicht worden voorgelezen.

U bent van harte uitgenodigd om met ons te gedenken. Vanaf 19:30 uur is de inloop in dorpshuis De Nije Tille te Marrum.

Wanneer u dit wilt, is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij de verschillende graven en/of het monument.

Na afloop van de herdenkingsplechtigheid is er gelegenheid tot het drinken van koffie in het dorpshuis

4 mei commité

Dak dorpshuis gaat eraf.

Dak dorpshuis Marrum

Na een hele periode van voorbereidingen was het afgelopen zaterdag zo ver, het dak gaat er af! In mei vorig jaar zijn de eerste stappen in gang gezet om tot renovatie van het deel van het dak boven de grote zaal te kunnen komen. We zijn dan ook ontzettend blij dat na die inzet een datum gepland kon worden om met de echte werkzaamheden te kunnen starten. Gelukkig waren er mogelijkheden om met behulp van vrijwilligers ook een bijdrage aan de renovatie te kunnen leveren. In overleg met Bloemsma die de opdracht heeft gekregen om het dak te renoveren, werd 8 april gekozen om het dak kaal te halen. 

Lees meer...

Tekenwedstrijd PaintIreen

Irene Leistra-Sjoerdstra van PaintIreen organiseert een leuke tekenwedstrijd. Teken je mooiste, kleurrijkste of engste schmink op het gezicht van de kleurplaat! Alles mag! Tot 22 april kun je de tekening inleveren op Ringweg 24, 9073 HG Marrum.

Lees meer...

Doarpsbelang over verhuizing huisartsenpraktijk

Een bericht van doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk:

Op 16 maart had een delegatie van het bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een gesprek met de Ferwerter huisartsen mevrouw Balsma en de heer Berg, de eigenaren van de praktijk in Marrum.

Lees meer...

15 mei presentatie onderzoek Heephûs

Momenteel vindt een onderzoek plaats naar een goede bestemming voor het Heephûs. De stichting Herbestemming Vast(erf)goed voert dit onderzoek uit in opdracht van Doarpsbelang.

Op maandag 15 mei om 20 uur zullen de uitkomsten van het onderzoek aan de Marrumers worden gepresenteerd in De Nije Tille.

(Foto: funda.nl)