POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Marrum laat zich horen en zien bij raadscommissie over ENGIE-vergister

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad van 13 juli heeft Marrum zich laten horen en zien! Hoewel vorige week het bericht bij de gemeente en dorpsbelang kwam dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd is, werd besloten om desondanks het plan om in te spreken bij de gemeente door te laten gaan.

Lees meer...

ENGIE wil megavergister aan de Botniaweg

Energiebedrijf Engie is voornemens een co-vergistingsinstallatie voor de verwerking van 100.000 ton mest en bijprodukten per jaar aan de Botniaweg bij Marrum te vestigen. Het geproduceerde biogas zal op het terrein worden opgewerkt tot groen gas dat d.m.v. een aan te leggen leiding in het aardgasnet wordt ingevoerd. Het restproduct, het zogenoemde digestaat, iets minder dan 100.000 ton, zal weer moeten worden afgevoerd. Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is met de omwonenden erg bezorgd over de plannen vanwege de te verwachten overlast en wil hierbij meer informatie geven.

Lees meer...

Kanonskogel van Tjallingastate even terug in Westernijtsjerk

Even was hij terug in Westernijtsjerk ter gelegenheid van de lezing over het Tjallingaweeshuis: de kanonskogel van Tjallingastate. Deze is mogelijk gebruikt bij de aanval van Saksiche troepen op Tjallingastate in 1500. Lees er meer over in de geschiedenisrubriek snypsnaren

Klaas Jongboom 50 jaar in dienst bij WIFO

Onze dorpsgenoot Klaas Jongboom viert dit jaar een bijzonder jubileum bij WIFO Anema BV, naar aanleiding waarvan marrumonline het onderstaande persbericht en foto's van WIFO ontving:

50 jaar in dienst bij WIFO-Anema BV, een mijlpaal voor Klaas Jongboom

Dit jaar viert WIFO-Anema BV een heugelijk feit. Klaas Jongboom is maar liefst 50 jaar in dienst. Dit is een ongekende mijlpaal voor Klaas maar ook voor WIFO als organisatie. Het is namelijk de eerste keer in de historie van WIFO dat dit plaatsvindt. Dit jubileum werd afgelopen vrijdag dan ook uitgebreid gevierd met collega's, familie en vrienden.

Lees meer...

Zevende wandelvierdaagse met droog weer

Na het herfstweer van de afgelopen week is het duidelijk dat de wandelvierdaagse in Marrum het begin juni heel erg heeft getroffen met het weer. Waar heel veel organisaties zich hebben laten leiden door de code geel die door het KNMI was afgegeven, ging de eerste dag van de vierdaagse gewoon door met prachtig mooi wandelweer.

Lees meer...

It moaiste fan Fryslân

Hebt u al gestemd op It Moaiste fan Fryslân? Uit de nominaties die eerder gedaan zijn, heeft een jury een top 100 samengesteld verdeeld over 10 categorieën. Tot 1 juli kan per categorie worden gestemd. De categoriewinnaars strijden vanaf begin juli om de titel ‘It Moaiste fan Fryslân’.

Lees meer...

Nieuw meubilair voor doarpshûsterras

Het O-team heeft vanuit de verkoop van de oliebollen een bedrag toegekend aan het doarpshûs. Zoals aangekondigd zou dit bedrag besteed worden aan de inrichting van het nieuw aangelegde terras. Afgelopen weekend was het zo ver en kon het terras ingewijd worden. Langs deze weg nogmaals dank voor de ontvangen bijdrage! 
Mochten de stoelen en tafels buiten staan, kom dan gerust langs om ook het terras in te wijden!

IMG 1373

 

Waddenfondssubsidie voor wandelroute dobbepaarden

Het Waddenfonds heeft subsidie toegezegd voor een buitendijkse wandelroute bij Marrum met als thema 'de dobbepaarden'. Dankzij de bijdrage van het Waddenfonds kan verder worden gegaan met de realisatie van het plan, waarna de route in 2018 gereed zal zijn.

Lees meer...