AANZICht.png

Nieuws

Waardige dodenherdenking

Na twee coronajaren kon het 4-meicomit√© dit jaar weer een 'normale' dodenherdenking organiseren. Onder behoorlijke belangstelling legden scholieren van basisschool Aasterage bloemen bij de drie oorlogsgraven. Bij het oorlogsmonument op het Oosten werden na het taptoesignaal vanuit de kerktoren twee minuten stilte gehouden. De namen van de slachtoffers uit Marrum, en ook die van de slachtoffers die in Marrum geboren waren maar er op moment van hun overlijden niet meer woonden, werden voorgelezen door Ypie Fokertsma-Regnerus. Gezamenlijk lazen twee leerlingen van Aasterage een gedicht voor. Ytske Machiela-Bouma droeg daarna een zelf geschreven gedicht voor (zie foto onder). De drumband en de brassband verleenden weer hun medewerking aan de herdenking. 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Floriske Gerritsma. Johan Zagema maakte de foto vanuit de kerktoren.

4mei22 01

4mei22 02

4mei22 03

8mei22 11

4mei22 04

4mei22 05

 

 

4mei22 07

4mei22 08

4mei22 09c

4mei22 09

4mei22 10

 

4mei22 foto uit kerktoren

4mei22 12

4mei22 gedicht Ytske