4_mei_herdenking_.png

Nieuws

Bloemenactie Brassband en Drumband van 9 -14 mei

HET KAN WEER !!!!!!

Na een lange periode van dan weer wel en dan weer niet is nu de tijd aangebroken van het kunnen loslaten van de gewenste en verwenste, maar in elk geval veel besproken, corona maatregelen. Deze maatregelen hebben een hele grote invloed gehad op het doen en laten van ons allemaal. Ook op het verenigingsleven hebben deze maatregelen veel invloed gehad.

Voor ons als drumband en muziekkorps was het steeds weer de vraag kan de repetitie avond wel of niet doorgaan. Ook veel van onze geplande activiteiten en evenementen konden vaak niet doorgaan. Een sprekend voorbeeld daarvan is dat we onze ‘ traditionele bloemenactie’ al twee keer hebben moeten afgelasten. Gelukkig heeft deze periode van afgelasting geen hele grote negatieve invloed gehad op de bloemenpracht van de tuinen en de andere plekken waar bloemen tot hun recht kunnen komen. Maar deze afgelastingen hebben natuurlijk wel een negatieve invloed gehad op de kas van onze verenigingen. Gelukkig heeft de compensatieregeling van de gemeente er voor gezorgd dat deze negatieve invloed geen desastreuse vormen heeft aan genomen.

Maar nu het weer kan willen wij van het muziekkorps en de drumband heel graag deze traditie weer in ere herstellen en de‘ traditionele bloemenactie’ weer gaan houden. Wij hopen in week 19 ( 9 mei t/m 14 mei) weer met een breed scala van bloemen bij u aan de deur of in de straat te komen. Voor u een prachtige kans om de gewenste bloemen aan huis uit te kunnen zoeken en te kunnen kopen. Uiteraard hopen wij dat u voor het inrichten van uw tuin of vensterbank bij ons een of meerdere bloemen koopt zodat wij, samen met uw bijdrage, in staat zullen zijn om onze verenigingen een toekomst te blijven geven.

Besturen van drumband “de Eendracht” en muziekvereniging “de Eendracht”

drumbandeendracht logo brassband eendracht marrum2