POES-UITSNEDE.png

Snypsnaren

Drie keer per dag naar school

Dit schooljaar 2018-2019 is basisschool Aasterage begonnen met het continurooster: iedere schooldag dezelfde lestijden en tussen de middag eten op school. Rond 1870 was het wel anders en moesten de kinderen zelfs drie keer per dag naar school! Pieter Jelles Wierstra (1863-1964) schreef daarover in zijn herinneringen aan Marrum.

Lees meer...

IJspret in Marrum

Als het gaat vriezen raakt menigeen in rep en roer. Kan er geschaatst worden of gooit de dooi weer roet in het eten? 

Het is al weer een aantal jaren geleden dat er een ijsbaantje bij Marrum was aan het Oudhuisterwegje. Ook de ijsbaan bij de Marrumer molen was geen lang leven beschoren. Over hoe het heel lang geleden was schreef Pieter Jelles Wierstra (1863-1964).

Lees meer...

Kerstvloed 1717 trof ook Marrum en Westernijkerk

Een van de grootste stormvloeden van de laatste vijfhonderd jaar vond plaats tijdens de kerstnacht van 1717. De dijken waren niet bestand tegen de het wassende water en stroomden over of braken door.

Lees meer...

Skûtsje Zeemans terug in Friesland

De Marrumer turfhandelaren Jentje Zeemans en diens zoon Sytze kochten in 1910 een skûtsje dat anno 2017 nog steeds in de vaart. Het skûtsje heeft vele omzwervingen gemaakt, de laatste jaren vooral in Frankrijk, waar de Ierse eigenaren John en Winnie Eakins het als varend vakantiehuis gebruiken. Maar in de zomer van 2017 was het skûtsje terug in Friesland. 

Lees meer...

De kanonskogel van Tjallingastate

Bij graafwerk op het achtererf van de de boerderij Tjallingastate in 1953 kwam een bijzonder voorwerp te voorschijn. Het bleek een stenen kanonskogel te zijn. Het is bekend dat in 1500 de Tjallingastins door Saksen werd belegerd. Zou de kanonskogel daarvan afkomstig zijn? Volgens de destijds geraadpleegde conservator van het Leger- en Wapenmuseum is dat zeer waarschijnlijk.

Lees meer...

De Dochmarwatts

Zo'n twintig jaar geleden is het alweer dat de Marrumer band de Dochmarwatts van start ging. Ze maakten furore tijdens de optredens met hun 'kramtriedblues' en maakten een paar cd's. Hoogtepunten waren de optredens op Aaipop en Liet en natuurlijk het legendarische reünieoptreden in 2010 in De Groene Oase.

Lees meer...

Het paardendrama in 2006

Bij een storm van 31 oktober op 1 november 2006 overstroomde het buitendijkse land bij Marrum, waar nog veel paarden liepen. Een aantal verdronk, terwijl een kudde van meer dan 100 paarden door het wassende water bijeen werd gedreven op een 'dobbe', een drinkplaats voor het vee met een cirkelvormige aarden wal. Pogingen van militairen en andere hulpverleners ze er vandaan te halen strandden. Zes jonge vrouwen uit de buurt kregen het op drie november wel voor elkaar.

Lees meer...

Kinderen aan het werk of naar school?

Kinderarbeid: de gewoonste zaak van de wereld in de 19e eeuw. In 1871 is er een initiatief om de kinderarbeid tegen te gaan, voor kinderen tot 12 jaar tenminste.... 

Lees meer...

Brand in de oudjaarsnacht van 1985 op 1986

De jaarwisseling verliep in het verleden niet altijd rustig in Marrum. Tijdens de oudjaarsnacht van 1985-1986 ging er zelfs een pand in vlammen op. Het was het leegstaande pand Langebuorren 1, waar kapper Anne Andrae decennialang diverse generaties Marrumers heeft geknipt. 

Lees meer...

Topjaar voor grasdrogerij Marrum

Net als dit jaar kende het jaar 1965 een groeizame zomer. Verschil voor Marrum is dat toen de grasdrogerij aan de Stasjonswei nog in bedrijf was, en deze kwam in 1965 op een productie van 5000 ton gedroogd produkt (LC 29-10-1965). De hele zomer zal de geur van het grasdrogen over het dorp hebben gehangen... 

Lees meer...