UITSNEDE-template.png

Snypsnaren

Kinderen aan het werk of naar school?

Kinderarbeid: de gewoonste zaak van de wereld in de 19e eeuw. In 1871 is er een initiatief om de kinderarbeid tegen te gaan, voor kinderen tot 12 jaar tenminste.... 

In de Leeuwarder Courant van 14 april 1871 verscheen een oproep van de departementen van Het Nut van Hallum, Marrum en Ferwert om de schoolgang van kinderen te bevorderen. Boeren en andere belangstellenden werden opgeroepen om naar een bijeenkomst over dit onderwerp te komen in de herberg van Braak (deze was op "Kopkewier"). De bedoeling was blijkbaar dat de boeren gingen toezeggen om kinderen jonger dan 12 jaar niet meer toe te laten tot de veldarbeid en zo de schoolgang van deze kinderen te bevorderen. In de zomermaanden zal destijds het schoolbezoek nogal wat lager zijn geweest dan in de winter. Veel gezinnen konden het extra inkomen dat de kinderen verdienden ook goed gebruiken.Het is een grote ontwikkeling geweest tot de huidige situatie van leerplicht tot de leeftijd van achttien jaar!
LC 18710414 bevordering schoolgang

Een van de namen onder de oproep is van hoofdonderwijzer Metzlar. Johannes Metzlar was maar liefst 41 jaar, van 1841 tot 1897 hoofd van de school in Marrum.