kerk__winter_.png

Snypsnaren

Skûtsje Zeemans terug in Friesland

De Marrumer turfhandelaren Jentje Zeemans en diens zoon Sytze kochten in 1910 een skûtsje dat anno 2017 nog steeds in de vaart. Het skûtsje heeft vele omzwervingen gemaakt, de laatste jaren vooral in Frankrijk, waar de Ierse eigenaren John en Winnie Eakins het als varend vakantiehuis gebruiken. Maar in de zomer van 2017 was het skûtsje terug in Friesland. 

Daarbij kwam het in Sneek tot een bijzondere ontmoeting van de Ierse eigenaren met de nazaten van Sytze Zeemans. Achterkleindochter Johanna van der Mey schreef er een leuke blog over. Klik hier om haar verhaal 'It skûtsje fan pake Sytze' te lezen.

De foto hierboven is ook van haar blog afkomstig.