koldijk.png

Snypsnaren

Drie keer per dag naar school

Dit schooljaar 2018-2019 is basisschool Aasterage begonnen met het continurooster: iedere schooldag dezelfde lestijden en tussen de middag eten op school. Rond 1870 was het wel anders en moesten de kinderen zelfs drie keer per dag naar school! Pieter Jelles Wierstra (1863-1964) schreef daarover in zijn herinneringen aan Marrum.

In de zomer waren de schooltijden van 8 tot 10, van 12 tot 14 en van 15 tot 17 uur, 's winters van 9 tot 11, van 13 tot 15 en van 17 tot 19 uur! Maar gelukkig, dat derde lesblok op een dag was alleen voor de hoogste klassen.
En dan te bedenken dat men ook zaterdags naar school ging in die tijd.

Er gingen zo'n 150 kinderen naar school verdeeld over vier klassen. De meester (Metzlar in die tijd) had de oudste klassen onder zijn hoede en de ondermeester de twee klassen met de jongere kinderen.

Met afgrijzen denkt Wierstra terug aan zijn eerste periode op school: telkens twee uur achter elkaar stilzitten in de schoolbanken vond hij verschrikkelijk en was ook wel een hele grote overgang ineens natuurlijk voor een (waarschijnlijk) zesjarig kind dat voor die tijd volop kon bewegen en spelen.

Lees meer over zijn schooltijd hieronder, in twee artikelen uit een hele serie over Marrum-Westernijtsjerk uit het tijdschrift Sljucht en Rjucht uit 1919

pjwierstra 8 a

pjwierstra8 b

Foto boven: de lagere school die in 1875 gebouwd is aan de Ringweg. Tijdens de schooltijd van Pieter Jelles Wierstra werd deze school gebouwd. Bovenstaande gaat nog over de eerdere lagere school, 'de lytse skoalle' door Wierstra genoemd.