koldijk.png

Snypsnaren

Het paardendrama in 2006

Bij een storm van 31 oktober op 1 november 2006 overstroomde het buitendijkse land bij Marrum, waar nog veel paarden liepen. Een aantal verdronk, terwijl een kudde van meer dan 100 paarden door het wassende water bijeen werd gedreven op een 'dobbe', een drinkplaats voor het vee met een cirkelvormige aarden wal. Pogingen van militairen en andere hulpverleners ze er vandaan te halen strandden. Zes jonge vrouwen uit de buurt kregen het op drie november wel voor elkaar.

Zij haalden de kudde met hun eigen paarden op, wat indrukwekkende beelden opleverde. Het water was inmiddels al wat gezakt en vier amazones reden op hun paarden door het water naar de dobbe toe, waarna de paarden op de dobbe in een langgerekt lint de 'lokpaarden' terug volgden naar de zeedijk.  

De paarden van Marrum waren deze dagen wereldnieuws. Klik hier voor een link naar een film van de reddingsactie op youtube.

(De bovenstaande foto en de foto geheel boven zijn afkomstig van de website van De Seedykster Toer. Daar is ook een filmpje van de NOS over de reddingsactie te vinden. Onderstaande foto's zijn gemaakt door T. Jippes-de Boer)

 
 

Vijf jaar later werd op initiatief van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk ter herinnering aan deze gebeurtenissen een monument onthuld op de plek waar de paarden tijdens hun redding weer de vaste wal bereikten. Kunstenaar Machiel Braaksma vervaardigde een kunstwerk bestaande uit stalen hoefafdrukken, zie foto onder.Wist u trouwens dat het ijzeren hek bij het monument ingedeukt is omdat een ponton van de landmacht daar tijdens een vergeefse reddingsactie tegenaan gevaren is?


Waar vindt u dit herinneringsmonument? Op de zeedijk bij Marrum is het 'tempeltje' een blikvanger. Vlakbij de zeedijktempel loopt een weg de zeedijk over. Volg deze weg. Aan de overzijde van de zeedijk zit een 'lus' in de weg. Net voorbij deze lus vindt u het kunstwerk ter herinnering aan de redding van de dobbepaarden.

paardendrama 6

In 2016 wordt in samenwerking tussen It Fryske Gea en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk gewerkt aan een wandelroute met als thema de dobbepaarden.