UITSNEDE-template.png

Nieuws

Dorpshuis wil toiletgroep vernieuwen

Dorpshuis De Nije Tille heeft plannen om de toiletgroep te vernieuwen. Uw vrijwillige bijdragen daarvoor is zeer welkom. In het dorpshuis staat daarvoor een box bestemd voor de giften. 

Lees meer...

Herberg Godot Kaatspartij

Zaterdag 27 juni 2015 was het weer een hele drukte op het sportveld in Marrum.

De kaats-commissie in Marrum, te weten Keimpe Meijer,Erik Regnerus en Redmer Steen had het voor elkaar gekregen dat HERBERG GODOT een partij wilde sponseren. De weersomstandigheden waren prachtig.
Voor een natje en een droog stond Attje van der Meulen klaar in een ruime tent.

Lees meer...

Verslag en foto's van het feestkaatsen

Feestkaatsen Marrum 2015

Er stonden 13 parturen op de lijst,waaronder enkele Oud-Marrummers.
De dames en heren waren door elkaar geloot,dat kan op een feest-partij.
De sponsor Cafe.Cafetaria ´t Nijlpaard had gezorgd voor een tent.

Lees meer...