header-foto8.png

Nieuws

Reactie Doarpsbelang op voorstel buslijn 54

In het Marrumer Sport- en Infoblad van maart wordt toegezegd dat de volledige reactie van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk over het busexperiment met buslijn 54 op marrumonline te lezen zal zijn. Klik hier om de reactie te lezen. Deze reactie is 15 februari naar de provincie en gedeputeerde Kramer gestuurd en later ook nog aan de statenleden.

De provincie heeft nog niet gereageerd op ons schrijven, terwijl wel gevraagd is om nog te kunnen reageren op het aangepaste voorstel, en gedeputeerde Kramer uitgenodigd is om in Marrum langs te komen voordat hij een beslissing neemt, als dit voorstel behelst dat er geen bussen meer door het dorp gaan. En 5 maart is al het go of no go moment voor wijzigingen in de dienstregeling met ingang van 22 juli 2018 volgens de provincie...

Als achtergrondinformatie bij de reactie nog het volgende over de huidige situatie van de buslijnen:

Buslijn 54 is een lijn tussen Dokkum (via Ternaard) en Leeuwarden. Meestal rijdt de bus echter maar tot Holwerd, dus is het in de praktijk vooral een verbinding tussen Holwerd en Leeuwarden en tussengelegen dorpen. Naast lijn 54 kent dit gebied ook lijn 154 en lijn 60. Deze stoppen bij de provinciale weg en rijden dus niet door Blije, Ferwert, Marrum en Hallum. Zo'n 20 jaar geleden is men begonnen om lijn 60 niet meer door deze dorpen te laten rijden om zo een snellere dienst van en naar Leeuwarden te creĆ«ren. Lijn 60 gaat via Brantgum naar Dokkum. 

Waarom profiteren zo weinig mensen van de snellere reistijd als buslijn 54 niet meer door de dorpen rijdt? Dit zit hem er vooral in dat het reizigerspotentieel in Holwerd, Ternaard en Hantum niet zo groot is. Niet alleen doordat het aantal inwoners beperkt is, maar Holwerd kan nu al gebruik maken van de buslijnen 154 en 60 en daarnaast ook de nog snellere verbinding van buslijn 66. En zoals gemeld rijdt buslijn 54 meestal maar tot Holwerd, zodat Ternaard en Hantum dan niet aangedaan worden. Jaarlijks zijn er maar zo'n 6300 instappers in buslijn 54 in Holwerd, Ternaard, Hantum en Dokkum richting Leeuwarden. In Hallum, Marrum, Ferwert en Blija tezamen zijn dat zo'n 44.000. (De cijfers zijn van alleen buslijn 54)