UITSNEDE-template.png

Nieuws

Huidige stand van zaken rondom sportkooi Marrum

Multifunctionele Sportkooi

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de  plannen om een nieuwe sportkooi te realiseren op het terrein van onze voetbal vereniging. Zoals is te zien op onderstaande afbeelding is de locatie niet meer op het achterste gedeelte van het juniorenveld tussen de tennisbanen en Pantsjewier, maar hebben we inmiddels een nieuw beoogde locatie.

Het betreft het voorste gedeelte van het huidige trainingsveld. De foto montage is genomen vanaf het hoofdveld en laat de huidige goal nog zien op de achtergrond, met daar achter de huizen van de Ringweg. 

Met deze locatie kunnen we realiseren dat de sportkooi vanaf de ingang naast de voetbalkantine te allen tijde toegankelijk is. De fietsen kunnen in de rekken en lopend ben je dan snel bij de sportkooi.

 Het wordt een kooi  van 30x20 meter met diverse sport mogelijkheden. Een groot zaalvoetbalveld van 30x20 meter. Overdwars twee keer een panna voetbalveld van 15x20 meter.  Twee keer een volleybalveld van 18x9 meter, gecentreerd in beide 15x20 velden. En op één zijde van 15x20 meter wordt ook een basketbalveld aan gelegd.  

Op deze manier kunnen we, of u als buurtvereniging of samenwerkende bewoners, dus ook echte volleybaltoernooien organiseren. Ook kan er getennist worden wanneer er op de helft van het terrein, de witte middellijn, een net wordt gespannen. 

En wat denkt u van de andere mogelijkheden die dit terrein biedt. De kinderen van Aasterage kunnen er hun gymnastiek doen, de jongeren die nu vanwege het slechte veld al snel in de zaal moeten trainen kunnen ook op dit veld terecht. Daar komt nog bij dat het een speelveld is dat voor iedereen de gehele dag toegankelijk is, terwijl er verschillende sporten tegelijk kunnen worden beoefend. Of kan gewoon worden gebruikt als plek waar men elkaar kan ontmoeten….

Het bijzondere van de geplande toe te passen vloer is dat het gemaakt is van drain beton. Zelfs na een fikse bui zakt het water snel door dit beton waarna het met een drainage systeem wordt afgevoerd, waardoor de vloer direct weer kan worden gebruikt na de bui. 

Dit plan houdt wel in dat de locatie van de sportkooi op de plek is waar nu het trainingsgrasveld ligt. Daarom komt er nu tussen de sportkooi en de tennisbanen een nieuw pupillenveld welke dwars ligt ten opzichte van het hoofdveld. De lengte is dan iets langer en steekt uit over het huidige tweede veld. Dit tweede veld krijgt ook een renovatie. Daar wordt een nieuw groot trainingsveld aangelegd, dus op de locatie  waar vroeger het grootte tweede veld was, en nu een pupillenveld. Daarbij wordt ook de drainage aangepakt. Op zowel het trainingsveld als het pupillenveld wordt om de 5 meter drainage aangelegd (is nu om de 10 meter). Hiermee verwachten we dat de staat van de velden ook een stuk beter wordt. Zeker het afgelopen jaar kon en kan er bijna niet worden getraind… en dat is eigenlijk al jaren een probleem. 

Ook aan verlichting is gedacht, want het trainingsveld wordt ook in de avonduren gebruikt. Dus middels 2e hands palen en verlichting wordt ook hier het veld op 6 plekken aangestraald.

Kortom, het is een plan geworden waar onze sportafdeling maar nog belangrijker, het hele dorp een extra stukje leefbaarheid krijgt. Een prachtige voorziening voor de toekomst met een onderhoudsarm sportkooi veld naast bespeelbare grasvelden. 

Om dit alles te bekostigen is de werkgroep al een jaar bezig om allerlei fondsen binnen te krijgen. En dat is voor een groot gedeelte ook zeker al gelukt.

Voor de uitvoering van het complete plan in de meest optimale uitvoering is er ca. 123.500 nodig.  De volgende toezeggingen zijn er nu binnen: Gemeente Ferwerderadiel €  50.000, Provinsje Fryslân (Iepen Mienskips Fûns) € 35.000, P.C.B.O Ferwerderadiel       € 2.500, Rabobank Coöperatiefonds    € 2.000, voetbalvereniging Marrum € 5.000, Old Burger Weeshuis € 1.000, Leefbaarheidspot € 500, Oliebollen Team € 200. Verder gaat Aasterage nog een sponsorloop houden op 20 april waar we hopen dat er ca. € 2500 binnen mag/gaat komen, maar dat is afwachten natuurlijk.  Verder zijn er acties gehouden door de jeugd en helpt ook Coop Faber mee middels de mogelijkheid om uw statiegeldbonnen voor lege flessen voor de sportkooi in te leveren.

80,6% van de benodigde gelden is dus al binnen. Betekent dus nu wel dat er nog ca. € 23.900 binnen moet komen. Naast enkele lopende aanvragen bij clubs en organisaties is er ook een gedeelte dat we bij elkaar hopen te halen middels u als inwoner/ toekomstig gebruiker , zowel particulier als bedrijfsmatig. Een bedrijf kan immers een bijdrage via zijn/haar boekhouding aftrekken voor inkomstenbelasting.

Er worden enkele acties gehouden waar wij u van op de hoogte houden via www.marrumonline.nl en andere (social) media.

Wij vragen u als eerste actie om de bijgaande strook in te vullen zodat wij deze weer bij u kunnen ophalen. Dit doen we tussen 12 en 16 maart. Wanneer we u niet thuis aan treffen proberen we op een ander tijdstip nogmaals langs te komen. 

Een donatie is welkom, als bijdrage om te komen tot een prachtige nieuwe ontmoetingsplaats waar je kunt kletsen, integreren, sporten of wat voor reden dan ook om hier te zijn. Wij rekenen op u !!!!!

U kunt ook op de strook aangeven of u een donatie wenst over te maken op de bankrekening van Dorpsbelang, waar de administratie voor de sportkooi wordt verwerkt. In dat geval vragen wij u om uw bijdrage (graag voor 1 april) over te maken op bankrekening NL22RABO0340829044 onder vermelding van “sportkooi”.

Als laatste willen we u laten weten dat onze jeugd zich via de Gemeentelijke regeling inzamelen zwerfvuil gaat in zetten om te werken aan een schoner dorp. Naast het legen van prullenbakken zult u de jeugd ook af en toe tegen komen bij het binnen het dorp verwijderen van zwerf afval. De vergoeding die hiervoor beschikbaar is gesteld wordt gebruikt voor toekomstig onderhoud of andere projecten.

 Op 24 maart 2018 is de Landelijke Opschoondag, waar onze jeugd ook aan mee gaat doen.

Met deze nieuwe ontmoetingsplek verwachten we een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Multifunctionele Sportkooi;

 Sjoerdje Metzlar, Taeke van Kammen, Hendrik Bouma, Leendert Alkema, Jan van der Meer en Otto Veenstra.