UITSNEDE-template-kopie.png

Snypsnaren

Nota voor turf uit 1882 opgedoken

De webredactie kreeg een bijzonder documentje in handen van mevrouw Janny ter Beek uit Urk. Haar man had het gevonden tussen de bladzijden van een oud boek.

De tekst luidt:
Geleverd aan de jakenie van Marrum den 15de Nowember 1882 H Vennema 10 ton baggelturf
per ton 0,65 ..................................is 6,50
van dragen en meten...................... 0,60
zomme 7,10
Voldaan den 19 December
Johs S Roersma

Enig onderzoek leert dat Johannes Sytses Roersma destijds turfschipper was in Marrum. Hij was getrouwd met Wytske Mennes Wybenga; ze hadden geen kinderen.
Met 'de jakenie' zal bedoeld zijn de diaconie, die de turf ongetwijfeld gebruikt heeft voor de armenzorg. Het was ten tijde van een grote landbouwcrisis dus er waren veel behoeftigen. Het betrof 'baggelturf', dit was opgebaggerd veen, dat gedroogd en geperst werd. Niet de beste soort turf maar de armen moesten het er mee doen. H. Vennema was degene die de turf namens de diaconie betaald heeft aan turfschipper Roersma.

nota turf diaconie 1882