bertus_grijdanus.png

Marrumers uit de historie

Feike van Botnia. kruisvaarder

Feike van Botnia is de oudste beroemde Marrumer, als hij echt bestaan heeft tenminste en als het verhaal over hem klopt. Feiko van Botnia zou samen met Eelcke Liauckama deelgenomen hebben aan de eerste kruistocht. 

De Eerste Kruistocht vond plaats van 1096 tot 1099.Aangezien betrouwbare schriftelijke bronnen uit die periode ontbreken, is niet zeker of het waar is. Het is wel zeker dat er Friese edelen aan kruistochten hebben deelgenomen. In de Statenzaal van het Provinciehuis is een muurschildering te vinden van de legende. De kruisvaarders Feike van Botnia en Eelcke Liauckama worden door Godfried van Bouillon na de verovering van Jeruzalem tot ridders geslagen. Deze eer kwam hun toe vanwege hun onverschrokken dapperheid bij het beleg en de inname van Jeruzalem.

 

(het schilderij in het provinciehuis; afbeelding afkomstig van commons.wikimedia.org dankzij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Godfried had zichzelf tot Koning van Jeruzalem uitgeroepen. Na de korte regeerperiode van Godfried werd diens broer Boudewijn uitgeroepen tot de tweede Koning van Jeruzalem. Vanwege hun grote moed en krijgskundige bekwaamheid stonden de Friezen in bijzondere gunst van de Koning. Toch lokte “it heitelân”. Door de Koning met goud en geschenken overladen, werden ze plechtig uitgeleide gedaan door een erewacht van honderd ruiters. Terug in Friesland, na een afwezigheid van twaalf jaren,  werden ze met evenveel eerbetoon ontvangen. Aldus de overlevering.

Feike van Botnia zou afkomstig zijn van de Botniastins. Deze stond vroeger in de omgeving waar de Botniawei op de Hoge Herenweg uitkomt.

←terug naar overzicht