POES-UITSNEDE.png

Dorpshuis

Dorpshuis De Nije Tille

Het Dorpshuis van Marrum-WesterNijkerk; Adres: Ringweg 21, 9073 HG Marrum. Tel. 0518-411853.

Voor informatie en boekingen: Familie Prummel, Kopkewier 34, Marrum, tel. 0518-411853 (dorpshuis) 0518-413127 (thuis) b.g.g. 06-52071409.

Lees meer...