POES-UITSNEDE.png

Onderwijs

Peuterspeelzaal De Eekhoorn

Kinderen vanaf ongeveer 2½ tot 4 jaar kunnen terecht in de prachtige speelzaal in Dorpshuis De Nije Tille van peuterspeelzaal De Eekhoorn. Er is van alles te doen: er zijn trekkers, fietsjes, een klimrek met glijbaan, en nog veel meer. De peuters kunnen er o.a. plakken, knippen en verven. In de kring worden liedjes gezongen, verhaaltjes verteld of spelletjes gedaan. Ook eten we dan samen fruit en drinken we wat. Er is volop gelegenheid om met leeftijdsgenootjes te spelen en alvast een beetje aan het functioneren in een groepje te wennen. Hierdoor wordt het begin op de basisschool wat gemakkelijker.
Peuterspeelzaal 'De Eekhoorn' is aangesloten bij Tiko Kinderopvang. Meer informatie over De Eekhoorn, o.a. over het bestuur en hoe je je kind kunt aanmelden, is te vinden op www.tikokinderopvang.nl

CBS Aasterage

Basisschool CBS Aasterage in Marrum is een christelijke basisschool met ongeveer 150 leerlingen. De bouwstenen voor ons onderwijs zijn: welbevinden, kind centraal, uitgaan van verschillen, ontwikkeling, plezier in leren, betrokkenheid, warmte, ruimte en tijd, structuur, zelfsturing, autonomie, competentie, echtheid, relatie en reflectie. We werken met moderne methoden en maken gebruik van de nieuwste instructiemodellen. Naast rekenen en taal besteden wij aandacht aan de creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Voor de lessen in sociaal – emotioneel leren maken wij gebruik van de Kanjermethode. Kijk voor meer informatie op http://www.aasterage.nl