SPINNEWEBUITSNEDE.png

Nieuws

Sloop en nieuwbouw aan het Oudhuisterwegje

Wonen Noordwest Friesland gaat haar woningen aan het Oudhuisterwegje slopen en vervangen door nieuwbouw.

De afgelopen tijd heeft de woningcorporatie enkele bijeenkomsten met de bewoners gehad en ook keukentafelgesprekken gevoerd. Het plan zou alleen doorgaan als minstens 70% van de bewoners instemde met de plannen en dat is gebeurd. Ook de Bewonersraad van Wonen NWF heeft een positief advies gegeven over het plan.

In eerste instantie sprak de woningcorporatie over zes woningen ter vervanging van de huidige twaalf, maar in de Dockumer Courant was laatst een vergunningaanvraag voor acht woningen gepubliceerd. Doarpsbelang had aan Wonen NWF ook laten weten zes woningen wel weinig te vinden. Over de verdere planontwikkeling zal Wonen NWF nog met o.a. de gemeente en Doarpsbelang in overleg gaan.

Vorig jaar had Wonen NWF in het Strategisch Voorraadbeleidsplan al aangegeven dat er ook in Marrum ontwikkelingen te verwachten waren. Welke woningen het zou betreffen was toen nog niet bekend gemaakt, want daarover worden altijd eerst de bewoners ingelicht.

Met het verdwijnen van de woningen aan het Oudhuisterwegje verliest Marrum een historisch 'streekje'. De eerste woningen zijn in 1913 gebouwd en waren de eerste sociale woningen in Marrum. Woningen van een dergelijke leeftijd zijn natuurlijk niet zonder gebreken, maar een gedwongen verhuizing uit hun vertrouwde woning is vooral voor de oudere bewoners zwaar. Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen gaan voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd en bijna energieneutraal worden.