SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuws

Marrum viert 100 jaar Doarpsbelang met 'huwelijk'

Op zaterdag 14 juli zijn in Marrum feestelijkheden ter gelegenheid van het feit dat het in 2018 100 jaar geleden is dat de vereniging Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk werd opgericht. Tijdens deze dag zal worden teruggekeken naar de afgelopen honderd jaar en zal vooruit worden gekeken naar een duurzame samenwerking van de Marrumer ‘katten’ en Nijtsjerkster ‘roeken’ in de toekomst.

De toekomstige samenwerking wordt bezegeld in een ‘huwelijkssluiting’ van de jonkvrouw van Pongastate met de jonkheer van Jeppemastate in de kerk van Westernijtsjerk. Volgens de legende zou onmin met de familie Ponga voor de familie Jeppema ooit de aanleiding zijn geweest om een kerk in Westernijtsjerk te stichten en zich zo af te scheiden van Marrum. Inmiddels is het buurtschap Westernijtsjerk al lang onderdeel van Marrum en ook in de toekomst zal dit ‘huwelijk’ standhouden, al is het straks niet meer in Ferwerderadiel maar in de gemeente Noardeast Fryslân.

Op het feestterrein zijn na de huwelijksbevestiging festiviteiten ter gelegenheid van het huwelijk en er wordt afgesloten met een bruiloftsmaaltijd voor alle belangstellenden. Als het weer het toelaat is de maaltijd op straat bij het dorpshuis. Aan het evenement werken diverse verenigingen uit het dorp mee, zoals de drumband, MGVV, Marheim, de toneelvereniging en het ouderenbeleid. Het programma geeft allerlei mogelijkheden voor oud-Marrumers en Marrumers om elkaar te ontmoeten, van degenen die hier geboren en getogen zijn tot degenen die van ver zijn gekomen en nu in Marrum wonen.

Aanleiding voor de oprichting van een vereniging van plaatselijk belang 100 jaar geleden was dat de turf die de gemeente in de periode van schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog liet aanvoeren te duur was voor de gewone Marrumers. Plaatselijk belang besloot dan maar zelf turf aan te voeren en voor een betaalbare prijs te verkopen aan de eigen leden. Een ander onderwerp dat in de beginjaren aandacht vroeg was het Heephûs, dat de functie zou krijgen van armhuis of tehuis voor ouden van dagen, wat niet iedereen als verbetering voor het dorp zag. Verder vroegen zaken de aandacht als de slechte staat van de wegen, de stank van de vaart en de sloten in het dorp en de wens voor meer straatverlichting, onderwerpen die ook in andere dorpen wel gespeeld zullen hebben. Op allerlei gebied heeft Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk zich zo al 100 jaar ingezet voor het welzijn van de dorpsgemeenschap.

Nu spelen er andere onderwerpen dan vroeger: Hoe kan het dorp bijvoorbeeld energieneutraal worden, hoe kunnen op een slimme manier voorzieningen behouden blijven en hoe kan Marrum-Westernijtsjerk met de verwachte demografische ontwikkelingen een vitaal dorp blijven? Zo blijft er ook in de toekomst genoeg te doen voor Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk.

Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt opgeven vindt u in de agenda.