UITSNEDE-template.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Nieuwsbrief actiecomité No Shit

Op verzoek van het actiecomité No Shit is hun nieuwsbrief die onder omwonenden is verspreid nu ook op marrumonline opgenomen. Klik hier om de nieuwbrief te openen.

PvdA Fryslân: Heroverweeg plannen voor grootschalige mestvergisters

Verschillende fracties van Provinciale Staten hebben inmiddels van zich laten horen nadat Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk ook aan de statenleden de brandbrief had gemaild die zij samen met de omwonenden eerder aan de raadsleden had gestuurd. Dit naar aanleiding van het feit dat de gemeente door de FUMO was geïnformeerd dat niet zij, maar de provincie het 'bevoegd gezag' is.  

Lees meer...

Marrum laat zich horen en zien bij raadscommissie over ENGIE-vergister

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad van 13 juli heeft Marrum zich laten horen en zien! Hoewel vorige week het bericht bij de gemeente en dorpsbelang kwam dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd is, werd besloten om desondanks het plan om in te spreken bij de gemeente door te laten gaan.

Lees meer...

ENGIE wil megavergister aan de Botniaweg

Energiebedrijf Engie is voornemens een co-vergistingsinstallatie voor de verwerking van 100.000 ton mest en bijprodukten per jaar aan de Botniaweg bij Marrum te vestigen. Het geproduceerde biogas zal op het terrein worden opgewerkt tot groen gas dat d.m.v. een aan te leggen leiding in het aardgasnet wordt ingevoerd. Het restproduct, het zogenoemde digestaat, iets minder dan 100.000 ton, zal weer moeten worden afgevoerd. Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is met de omwonenden erg bezorgd over de plannen vanwege de te verwachten overlast en wil hierbij meer informatie geven.

Lees meer...