SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Nieuws biovergisters week 31 en 32

Een update over de afgelopen twee weken van dorpsbelang en actiecomité No Shit:

Op 3 augustus zijn vier verschillende protestborden geplaatst langs de N357, gemaakt door Marrumer beeldend kunstenaars.

Verder zijn er raamposters verspreid die inmiddels al op veel plekken te zien zijn. Lees hier meer over die actie.

We zijn ook verder gegaan met het verzamelen van meer informatie, waarvoor we ook contacten hebben met diverse partijen. Diverse mensen uit Marrum en daarbuiten geven ons daarbij tips en informatie, wat ons goed helpt.

Helaas was Engie niet bereid om alvast meer informatie over hun plan toe te sturen zodat we ons beter konden voorbereiden op het overleg van 14 augustus.

Opnieuw problemen in Bemmel

Verder was er weer nieuws over de vergister van Engie in Bemmel. In onze vorige update meldden we al dat er in die weken weer behoorlijk was geklaagd over geuroverlast. Ook nadien bleven er klachten binnenkomen bij de provincie Gelderland met een piek op 3 augustus. Op 7 augustus hield Groen Gas Gelderland een informatieavond over de geurproblemen voor een beperkt aantal omwonenden. De omwonenden hadden een journalist van De Gelderlander meegenomen. Lees hier zijn artikel. 

Daarin wordt onder andere een pannenkoekrestaurant genoemd waar de mensen kokhalzend van het terras weglopen. Dit restaurant blijkt op ca. 900 meter van de biogasinstallatie te staan. 'Onze' Pannekoektrein staat op een afstand die maar enkele tientallen meters verder is van de Botniaweg. Je moet er niet aan denken dat zoiets daar of bij een van de andere horeca- en recreatiebedrijven in Marrum of omgeving ook gaat gebeuren. Op dagen dat de meeste meldingen van geuroverlast zijn geweest valt op dat de klachten tot van een grote afstand komen, wel meer dan 2 kilometer. Als dat hier ook zo zou zijn, kan de stank ook de bakkerijen aan de Doniaweg in Hallum bereiken... 

Maar de problemen zoals in Bemmel zijn daar nu voorbij, zo stelt de directie daar. En dergelijke problemen hoeven we hier zeker niet te verwachten omdat er van de problemen wordt geleerd, zo zal Engie ons ongetwijfeld gaan vertellen. Feit is wel dat er vooraf in Bemmel ook gesteld werd dat de geuroverlast verwaarloosbaar zou zijn. Lees bijvoorbeeld de antwoorden uit 2015 van B&W na vragen van een gemeenteraadslid van de gemeente Lingewaard, waar Bemmel in ligt. Daarin staat onder andere: "Zolang de inrichtinghouder werkt conform zijn vergunning ... zal er in principe geen overlast plaatsvinden." Dat is in de praktijk dus vies tegengevallen en daarmee is de vergister in Bemmel helaas niet uniek.

(Toelichting: Gelderland heeft een website waarop gemelde milieuklachten te vinden zijn: http://milieuklacht.gelderland.nl/ZoekMelding.aspx. Zoek bijvoorbeeld op de plaatsnaam Bemmel of Huissen om de meldingen van geuroverlast te vinden. De gemelde geurklachten sinds begin juni hoeven niet persé de biovergister in Bemmel te betreffen. Als de straten waar de geur gemeld is opgezocht worden op google maps blijkt dat wel meestal rond de vergister te zijn, die aan de straat met de naam Veronica staat, soms ook op behoorlijk grote afstand van de vergister. Verder hebben we informatie uit Bemmel doordat mails van de handhavingsdienst aan een omwonende aldaar aan ons zijn doorgestuurd.)

Waarom gaan we telkens in op de co-vergister in Bemmel? Volgens Engie is de installatie in Bemmel, eigendom van ENGIE, Biogas Plus en Holding BEB BV vergelijkbaar met de plannen voor Burgum en Marrum. Daar zullen 72.000 ton mest en co-producten per jaar worden verwerkt, terwijl het plan voor Burgum en Marrum 100.000 ton is. Maar ook bij veel andere biovergisters zijn problemen, waarover mogelijk een andere keer meer. Overigens is het de bedoeling dat bij de installatie aan de Botniaweg de bijproducten in een loods worden opgeslagen en niet buiten komen te liggen.