UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Nieuws biovergisters week 29 en 30

Onder verantwoordelijkheid van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een update van de afgelopen twee weken:

Woensdag 19 juli kwam gedeputeerde Michiel Schrier langs op verzoek van Dorpsbelang voor een gesprek met het actiecomité en een delegatie van Doarpsbelang. En op woensdag 26 juli was er een druk bezochte infoavond van het actiecomité en Doarpsbelang in het dorpshuis om inwoners te informeren over de tot nu toe ondernomen stappen.

Gesprek met gedeputeerde Schrier

Gedeputeerde Schrier kwam langs, samen met een bestuursadviseur en FUMO-medewerker Van der Stege. Zoals verwacht hield Schrier zich enigszins op de vlakte, hoewel de duurzaamheid van dit soort co-vergistingsinstallaties omstreden is en Schrier duurzaamheid juist hoog in het vaandel heeft staan. (Zie onder andere een item in Nieuwsuur van 14 juli 2017.) De gedeputeerde wees op de vergunningen die er liggen. Wel bleek uit het gesprek dat hij persoonlijk meer op heeft met initiatieven uit de gemeenschap zoals het zonnedakeninitiatief van Energiecoöperatie Mei-inoar Grien, dan met dit soort plannen. Hij was verbaasd dat de initiatiefnemers de omwonenden en het dorp nog niet op de hoogte hadden gebracht van de plannen, want nadat in 2011 de direct omwonenden eens door Klaas Nijboer waren uitgenodigd bleef het al die tijd stil. Uit antwoorden van Van der Stege van de FUMO bleek dat volgens de vergunningen uit 2011 inderdaad geen geur waarneembaar mag zijn ter plaatse van ‘geurgevoelige objecten’ (dat zijn met name woningen), en daarop gelden ook geen uitzonderingen. Voor geluid geldt bijvoorbeeld wel dat er maximaal 12 x per jaar extra geluid mag zijn, bijvoorbeeld bij onderhoudswerk of bij het affakkelen van gas. Maar voor geur is er niet een dergelijke uitzonderingsbepaling. Het minste dat de provincie voor de omwonenden kan doen is om deze geurvoorschriften niet te versoepelen, zo vinden dorpsbelang en het actiecomité De gewijzigde plannen zijn nog niet door de initiatiefnemers ingediend bij de FUMO. De huidige plannen van Klaas Nijboer en Engie wijken namelijk af van die uit 2011 en hiervoor zal een gewijzigde of nieuwe vergunning gevraagd moeten worden. Hiertegen bestaan uiteraard bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

vergister schrier 2 2

vergister schrier 1

 Links Schrier, midden bestuursadviseur Zwaan en rechts vergunningverlener Van der Stege van de FUMO.

 De informatie-avond van 26 juli

Naar aanleiding van de plannen voor een mega-biovergister aan de Botniaweg, terwijl er ook al een grootschalige vergister gepland is aan de Nieuweweg, organiseerden het actiecomité No Shit en Dorpsbelang een informatieavond waar de ondernomen stappen werden toegelicht. Ook was er is gelegenheid tot het stellen van vragen hierover en het geven van meningen en adviezen voor het vervolg.

Voor een verslag van de avond van 26 juli verwijzen we naar het bericht op OmropFryslân.nl. Het actiecomité en dorpsbelang waren blij met de grote opkomst en voelden zich gesteund door de reacties van de aanwezigen.

dongfergisterjun marrum800x600

(Foto: omrop Fryslân, Ronnie Porte)

Verder zijn het bestuur van dorpsbelang en het actiecomité druk met allerlei zaken, zoals het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, contact houden met allerlei mensen en partijen, waarvan het contact nuttig kan zijn, het voorbereiden van volgende stappen etcetera.

De afgelopen weken in Bemmel

Ook de afgelopen twee weken zijn er bij de provincie Gelderland weer diverse klachten vanaf diverse verschillende adressen binnengekomen over geuroverlast van de installatie van Groen Gas Gelderland in Bemmel. Volgens Engie is deze installatie, eigendom van ENGIE, Biogas Plus en Holding BEB BV vergelijkbaar met de plannen voor Burgum en Marrum. Daar zullen 72.000 ton mest en co-producten per jaar worden verwerkt, terwijl het plan voor Burgum en Marrum 100.000 ton is. Deze voorbeeldinstallatie van ENGIE heeft in juni voor heel veel stank in de omgeving gezorgd. De omgevingsdienst FUMO heeft toegezegd contact op te nemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem om de bevindingen van hun toezichthouders m.b.t. Groen Gas Gelderland op te vragen.

groen gas gelderland doek 2

 (foto hierboven afkomstig van 112lingewaard.nl)