koldijk.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

PvdA Fryslân: Heroverweeg plannen voor grootschalige mestvergisters

Verschillende fracties van Provinciale Staten hebben inmiddels van zich laten horen nadat Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk ook aan de statenleden de brandbrief had gemaild die zij samen met de omwonenden eerder aan de raadsleden had gestuurd. Dit naar aanleiding van het feit dat de gemeente door de FUMO was geïnformeerd dat niet zij, maar de provincie het 'bevoegd gezag' is.  

Hetty Janssen van de PvdA-fractie van de provincie heeft naar aanleiding daarvan bliksemsnel gehandeld en vorige week een achttal schriftelijke vragen aan gedeputeerde Schrier gesteld. De PvdA-fractie vindt dat plannen voor grootschalige mestvergisters moeten worden heroverwogen. Eén van de vragen aan Schrier luidt: Welke mogelijkheden ziet u om de ontwikkeling van de grote co-vergistingscentrale door ENGIE in Marrum te keren? Zo ja, bent u bereid hiertoe actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels ook zijn steun betuigd aan Marrum. Van het CDA hebben drie leden van de statenfractie (Fenny Reitsma-Hazelhoff, José Vroonland en Maaike Prins) zich afgelopen donderdag ter plaatse aan de Botniaweg op de hoogte gesteld van de plannen. Bij dit gesprek was ook raadslid Jan Hoogsteen aanwezig, initiatiefnemer van het plan Klaas Nijboer en drie vertegenwoordigers van doarpsbelang en omwonenden.   

Ook gedeputeerde Michiel Schrier zal naar Marrum komen: woensdag zullen een delegatie van omwonenden en dorpsbelang met hem rond de tafel. Ook een deskundige van de omgevingsdienst FUMO zal daarbij aanwezig zijn.

Ondertussen in Bemmel

Volgens Engie is de installatie van Groen Gas Gelderland in Bemmel, eigendom van ENGIE, Biogas Plus en Holding BEB BV vergelijkbaar met de plannen voor Burgum en Marrum. Daar zullen 72.000 ton mest en co-producten per jaar worden verwerkt, terwijl het plan voor Burgum en Marrum 100.000 ton is. Deze voorbeeldinstallatie van ENGIE heeft in juni voor veel stank in de omgeving gezorgd. Naar verluidt produceerde de installatie afgelopen tijd nog steeds geur, hoewel de ernst van de geuroverlast veel minder is dan in juni. Hieronder een aantal foto's om een indruk te krijgen van die co-vergistingsinstallatie.

groen gas gelderland doek 2

 (foto hierboven afkomstig van 112lingewaard.nl)

groen gas gelderland 3800x601

groen gas gelderland 2 800x599

(de bovenstaande twee foto's van de besturingskasten zijn afkomstig van het twitteraccount van Biogas Plus.)