UITSNEDEstation.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Marrum laat zich horen en zien bij raadscommissie over ENGIE-vergister

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad van 13 juli heeft Marrum zich laten horen en zien! Hoewel vorige week het bericht bij de gemeente en dorpsbelang kwam dat niet de gemeente maar de provincie bevoegd is, werd besloten om desondanks het plan om in te spreken bij de gemeente door te laten gaan.

De raadsleden hebben immers wel hun contacten met partijgenoten bij de provincie, en bovendien gaat de gemeente wel over de aan te leggen gasleiding en over de vergister aan de Nieuweweg. Ondertussen hebben we de brief die we aan de raad hadden gestuurd wel met een begeleidende mail aan de leden van provinciale staten gestuurd. Lees in een volgend bericht op marrumonline meer daarover. 

inspraak raad 1

inspraak raad 4 

De opkomst deze avond was boven verwachting, dit terwijl alleen omwonenden binnen 450 meter actief benaderd waren.

Namens de omwonenden spraken Nathal Prins-Hoogsteen en Frank van Beemen in. Laatstgenoemde ging als heel direct omwonende in op de gevolgen die de megavergister op zijn woonsituatie zou hebben: overlast van verkeer, geur, geluid, maar ook aspecten van licht- en horizonvervuiling. Nathal Prins gaf aan dat bij haar als dorpsbewoner niet direct de alarmbellen gingen afgingen bij het horen van het plan over een vergister. "We leve hjir yn in prachtig stiltegebied, mar we ha ek it boerelibben om us hinne. In biofergister direct bij de boer is ek ien fan e saken wat barre kin en sa no in dan in boerelucht, bygelyks bij it jarjen, heart by us leefomgeving. Der sil ek gjin enkele ynwenner moaite mei ha."  De vergister en opwerkinstallatie die aan de Botniaweg gepland is is echter van een geheel andere orde, wat tot grote zorgen leidt over bijv. alle afslaande vrachtauto's bij de kruising van de provinciale weg en de Botniaweg. Ook wees zij op de vraagtekens die er zijn bij de duurzaamheid: "Ek kin ik noch wol in betoog halde yn hoefiere der mest fan e lokale boeren oanfiert wurd, wij freze foar in grut part mest ut hiel it lan, wat hjir mei hiel wat “reiskilometers” (dwz diesel foar frachtweinen) hinne komme moat. Is dat de bedoeling fan duorsamme energy?" 

In de reactie van dorpsbelang werd met name ingegaan om de ervaringen met reuk (stank) bij de installatie van Groen Gas Belderland in Bemmel. Dit is een samenwerking van ENGIE, Biogas Plus en Holding BEB BV, en deze installatie in Bemmel wordt door ENGIE als voorbeeld gesteld voor wat hier gaat plaatsvinden. De reactie van dorpsbelang eindigde met: Leart de oerheid fan de ûnderfinings fan de lêste jierren by fergelykbere projekten yn de praktyk en wurde op basis fan dy nije ynformaasje dizze fergisters noch keard? Of tuine wy der hjir mei iepen eagen yn?

Wat leverde de inspraak op? Omdat het onderwerp niet op de agenda stond, werd er niet inhoudelijk over gediscussieerd. Er waren wel enkele vragen/reacties Jan Hoogsteen (CDA) vroeg aan de wethouder of er onafhankelijke voorlichting over de beide plannen in Marrum gehouden kon worden. Wethouder Hijma zei dat hij in overleg met gedeputeerde Schrier zou gaan over de situatie.

Deze stap van de inspraak bij de gemeente is gezet, maar het actiecomité en dorpsbelang kunnen nu niet achterover leunen, want er zijn meer ijzers in het vuur.