POES-UITSNEDE.png

Overig

Uitvaartvereniging 'Eer aan de Dode'

De begrafenisvereniging van Marrum-Westernijkerk.

Secretariaat: T.T. de Vries-de Boer
Kerkpad 6
9073 HX Marrum
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Op 13 februari 1903 is onze vereniging opgericht in Marrum en vervult nog steeds een belangrijke maatschappelijke functie. Onze vereniging telt momenteel ongeveer 900 leden.

De praktische zorg bij een overlijden, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. 
Wat te doen bij overlijden?

1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor een verklaring van overlijden.
2. Vervolgens kunt u contact opnemen met de bode, die verder alles in overleg met u kan regelen.
    Onze bode is: dhr. S.van Dijk, Easterstrjitte 17, 9073 HC Marrum. Telefoonnr. 0518-412029 b.g.g. 06-23463155.
3. Heeft de overledene een donorcodicil?
4. Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.
5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de bode).
7. Bespreek de uitvaart met onze bode. Heeft de overledene aangegeven hoe hij/zij de uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier?

Lidmaatschap
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt u aanmelden bij de penningmeester.
Kinderen, waarvan de ouders lid zijn van de vereniging en zijn aangemeld bij de vereniging, zijn gratis lid tot hun 18e jaar. Hierna zijn ze betalende leden.
Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) aan te melden bij de penningmeester.
Nieuwe leden ouder dan 18 jaar kunnen ook lid worden tegen een zogenaamd “inkoopbedrag” of tegen een lagere vergoeding. (info bij de penningmeester)
Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de contributie en de ledenkorting (vergoeding) vastgesteld.
Contributie per jaar (2022): Gezin (beide ouders zijn lid) € 32,- alleenstaande € 16,-

Ledenkorting
De ledenkorting (vergoeding) bedraagt in 2022  € 750,- Dit betekent dat u € 750,- korting krijgt op de uitvaartkosten als de overledene vanaf zijn/haar 18e jaar contributie heeft betaald.
De uitvaartvereniging betaalt eerst de rekeningen. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening (minus de ledenkorting) die aan de uitvaartvereniging moet worden betaald.
Niet leden betalen € 500,- extra als onze vereniging de uitvaart verzorgt.
Dus reden genoeg om lid te worden.

Wanneer u vragen heeft over uitvaarten of kosten, dan kunt u deze vinden op de site van de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen: https://www.uitvaartfederatie.nl

Bestuursleden

voorzitter dhr. Jap Hijma 0518-412772
secretaris mevr. T.T. de Vries-de Boer 0518-412101
penningmeester S. Sloot 0518-412448
algemeen lid R. Lont-van Dijk  
algemeen lid namens de dragers J. Bijlsma  

Privacystatement

De uitvaartvereniging heeft in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) een privacystatement opgesteld. Klik hier om het privacystatement te openen.