SCHAAPUITSNEDE.png

muziek/toneel

Toanielferiening Marrum e.o.

p.a. Anita van Kammen Elzenga
Ringweg 35
0518 - 411428

Mogen wij ons even aan u voorstellen. Wij zijn de “toanielferiening Marrum e.o.” en zijn in 2008 opgericht.

Wij hebben op dit moment 26 leden,15 jeugdleden en 18 donateurs.
Wij spelen ieder jaar in elk geval één toneelstuk voor het eigen dorp, waar gemiddeld bijna 200 mensen naar komen kijken.
Wij zijn lid van het STAF en doen via deze organisatie mee aan de “toanielkriich”. Hieraan meedoen betekent dat onze toneelvoorstelling beoordeeld wordt door “karmasters” van het STAF. Zij geven onze voorstelling punten die vertaald worden in een provinciale uitslag. 

Na een spetterende jeugduitvoering tijdens het dorpsfeest van 2011 is het enthousiasme voor toneel bij de marrumer jeugd enorm toegenomen. Wat voor ons de aanleiding is geweest om het, voor de jeugd van marrum en omstreken, mogelijk te maken lid te gaan worden van de “toanielferiening Marrum e.o”. Wij proberen zo op een positieve manier aan de toekomst van onze vereniging te werken.
Wat doen wij nog meer. Naast de jaarlijkse uitvoering zijn wij bezig een vast onderdeel te worden van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Doarpsbelang. Een aantal van onze leden verzorgen hiervoor de uitvoering van een éénakter. Daarnaast verlenen wij, met een avondvullend toneelstuk, onze medewerking aan de jaarlijkse muziekuitvoering van de plaatselijke muziekverenigingen. Verder zijn wij beschikbaar om mee te werken aan andere activiteiten in het dorp,zo hebben een aantal van onze leden een keer meegewerkt aan de kerstmarkt.
Wij hopen op deze wijze ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Marrum.
Om dit alles betaalbaar te houden hebben wij een eigen oefenruimte in de verbouwde melkstal van de fam.Osinga. Zodoende kunnen wij onze beperkte financiële middelen besteden aan ons eigenlijke doel; het bevorderen en in stand houden van het toneelspelen in Marrum. Wij willen daarvoor wel gebruik gaan maken van een betaalde regisseur en hopen voor onze jeugdleden toneelworkshops te gaan organiseren.

Wij hopen dat u enthousiast bent geworden van onze vereniging en dat u er voor kiest ons te steunen. Dat kan op een aantal verschillende manieren.
U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging
U kunt zich aanmelden als donateur van onze vereniging.
Jij kunt je aanmelden als jeugdlid van onze vereniging( vanaf 10 jaar)
U kunt zich aanmelden als sponsor van onze vereniging. Voor ondernemers bestaat zelfs de mogelijkheid om mee te doen aan de verloting; wie wordt onze hoofdsponsor het komende seizoen
Wanneer u nog vragen heeft zijn wij uiteraard bereid deze mondeling te beantwoorden.
Het bestuur “Toanielferiening Marrum e.o.”
Info: A. van Kammen – Elzenga
Tel: 0518 - 411428
 

bestuurssamenstelling na laatst gehouden ledenvergadering;

voorzitter J.Bouma-Groenveld
vice-voorzitter B.Keegstra
secretaresse M.Boersma - Terpstra
w.n.penningmeester T. van Kammen
bestuurslid A.Nijdam