aasterage

Basisschool CBS Aasterage in Marrum is een christelijke basisschool van ongeveer 170 leerlingen. De bouwstenen voor ons onderwijs zijn: welbevinden, kind centraal, uitgaan van verschillen, ontwikkeling, plezier in leren, betrokkenheid, warmte, ruimte en tijd, structuur, zelfsturing, autonomie, competentie, echtheid, relatie en reflectie. We werken met moderne methoden en maken gebruik van de nieuwste instructiemodellen. Naast rekenen en taal besteden wij aandacht aan de creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Voor de lessen in sociaal – emotioneel leren maken wij gebruik van de Kanjermethode. Kijk voor meer informatie op www.aasterage.nl.


de Nije Tille

het Dorpshuis van Marrum-W.Nijkerk;

voor boekingen; Familie Prummel

kopkewier 34 
tel. 0518-413127

 


Doorlopende activiteiten de Nije Tille

 

iedere maandag; beter bewegen voor ouderen vanaf 9.30 uur
iedere dinsdag en vrijdag Soos Ons Genoegen"  vanaf 14.00 uur
iedere dinsdag repetitieavond muziekkorps
"de Eendracht"
vanaf 19.30 uur
iedere woensdag repetitieavond drumband
"de Eendracht"
vanaf 19.00 uur