koldijk.png

Nieuws

Expositie 75 jaar bevrijd. Uw herinnering tentoongesteld?

Uw herinnering tentoongesteld?

Zoals u wellicht weet, is het dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Duitse bezetters.
Een feit, waar wij als 4 mei comité graag aandacht aan willen schenken door middel van een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal in dorpshuis De Nije Tille te Marrum zijn.
Hierbij is uw bijdrage zeer gewenst. Mogelijk heeft u nog spullen in huis die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog die u graag aan een breder publiek zou willen laten zien. U kunt hierbij denken aan bonnenboekjes, kleding, maar ook bijvoorbeeld aan restanten van vliegtuigen.

Latere informatie volgt nog, voor nu is het meer een inventarisatie wie wat in zou willen brengen.
Wanneer u dit zou willen, neemt u dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.
Het uitlenen geschiedt op eigen risico.

Het 4 mei comité

oproep 4meicomite