UITSNEDEstation.png

Nieuws

Grote opkomst bij excursie vogelakkers

In de loods van Mts. Osinga in Marrum werd maandagavond aandachtig geluisterd naar de verhalen van de boer, de vogeltellers, de imker en een bestuurslid van Agrarisch Collectief Waadrâne over de vogelakkers. Het Agrarisch Collectief Waadrâne organiseert in de maand augustus in samenwerking met een viertal boeren uit de regio avondexcursies naar hun vogelakkers onder de naam 'de macht fan de blommenpracht'. De excursie in Marrum was de aftrap voor de verdere excursies.

De vogelakkers in de regio staan momenteel volop in bloei. Maar wat voor functies hebben deze vogelakkers nou precies? En wat zijn de ervaringen van boeren die zich bezighouden met vogelbeheer en biodiversiteit? Tijdens de eerste excursie bij Mts. Osinga konden bewoners van Marrum daar meer over leren. Circa 100 belangstellenden kwamen op de excursie af.

Akkerbouwer Klaas Osinga vertelde de bezoekers onder meer over zijn ervaring met de vogelakkers en waarom dat voor hem van belang is. ,,Boeren leven met en van de natuur, daar is wel eens wat te weinig aandacht voor in media en de pers. We doen heel veel om de biodiversiteit op ons bedrijf te stimuleren" aldus Osinga.

Onder de belangstellenden leefden verschillende vragen. Zo wilde één van de bezoekers graag weten wat voor dieren er nog meer voorkomen in de vogelakkers dan alleen vogels. Het antwoord op deze vraag is dat de vogelakkers door de vele bloeiende bloemen en kruiden ook veel insecten zoals vlinders, hommels en bijen trekken. Maar bijvoorbeeld ook sprinkhanen en kevers. In de winter vinden ook veel dieren zoals hazen en reeën beschutting en dekking in de vogelakker.

Voor de bezoekers werd er gedurende de excursie een hoop verduidelijkt over het nut en de noodzaak van de vogelakkers. ,,Ik wist wel dat de verschillende bloemen van nut waren voor veel verschillende dieren, maar hoeveel werk een boer daar van heeft had ik geen idee van", aldus één van de bezoekers. ,,Het was mooi om hierover met Osinga in gesprek te zijn."

In de maand augustus worden er nog drie excursies gehouden in Nes, Holwerd en Engwierum: Dinsdag 13 augustus bij Mts. Anema in Nes (Nijewei 14), woensdag 21 augustus bij V.o.f. Binn'ndieks in Holwerd (Grândyk 5) en donderdag 29 augustus bij Mts. Kroodsma in Engwierum (akker ter hoogte van Fjellingsreed 10). De excursies zijn voor iedereen (dus ook als je niet in één van de bovengenoemde dorpen woont) gratis toegankelijk, kinderen zijn ook van harte welkom. Alle excursies beginnen om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl.

Foto: Agrarisch Collectief Waadrâne
excursieOsinga