kerk__winter_.png

Nieuws

Replica rouwbord Titia van Burmania onthuld

De kerk van Westernijtsjerk heeft er een aanwinst bij: 27 juli is daar de replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld.

Jelle Terluin, die het rouwbord geschilderd heeft, gaf nadat hij het bord onthuld had een toelichting op rouwborden in het algemeen en de op dit bord in het bijzonder. Dergelijke rouwborden van adellijke personen zijn eigenlijk memorieborden. bedoeld om de persoon die erop vermeld staat te herinneren. Het bord hing eerst naast de deur of aan de poort van het sterfhuis en na de rouwperiode in de kerk waar de overledene begraven was. In 1798, de tijd van de Bataafse Republiek, werden afbeeldingen van wapenschilden verboden en gingen de meeste rouwborden verloren.

Het rouwbord van Titia van Burmania bleef bewaard en is nu in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden.

Rechts op het bord is het familiewapen Van Burmania afgebeeld en links dat van Titia's echtgenoot Binnert Heringa van Grovestins. Omdat Binnert als 'toenaam' Heringa had gekregen, een naam uit de familie waarvan de mannelijke lijn kort voor zijn geboorte uitgestorven was, is op een klein schildje ook nog het Heringa-wapen afgebeeld. Bovenop het schild is de zogenaamde regentenkroon te zien. Links staat een eikentak en rechts een olijftak, symbool van resp. eeuwig leven en overwinning op de dood. Alle symbolen op de wapens hebben zo ook hun eigen betekenis, meestal ontleend aan het christendom.

De belettering op het bord is uitgevoerd door restauratie- en kunstschilder Randolph Algera. De tekst luitdt: 
Hoogh Edel Gebooren
vrouw Mevrouw
Titia van Burmania
Aetatis Suæ 38 Obiit den 22
november 1685 
(overleed op de leeftijd van 38 jaar op 22 november 1685)

De Plaatselijke Commissie van Alde Fryske Tsjerken is verguld dat ze deze kopie hebben kunnen laten maken. Het is een prachtige aanvulling op het verhaal van Jeppemastate en zijn bewoners, waarover een permanente expositie in één van de vertrekken in de kerk is ingericht. Titia van Burmania en Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest, woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. Stiekem vermoeden de leden van de plaatselijke commissie dat deze replica fraaier is dan het origineel ooit is geweest.

Het rouwbord kon gemaakt worden dankzij de belangeloze medewerking van Jelle Terluin, Randolph Algera en Meindert Steen (de laatste voor het maken van het eikenhouten bord en van de lijst). En dankzij de financiële bijdrage van Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt BV uit Weidum. Een paar jaar geleden heeft dit bedrijf samen met Noordhoek schilders een groot deel van het interieur van de kerk gerestaureerd en na de voltooiing daarvan bood het bedrijf aan de Plaatselijke Commissie een cheque van € 500 aan, die nu verzilverd is met als bestemming het rouwbord. 

kerk Westernijtsjerk met replica rouwbord 

rouwbord replica Titia van Burmania