bertus_grijdanus.png

Nieuws

Rommert Tjeerdsma voltooit Doutzen-trilogie

Het eerste expemplaar van het nieuwste boek van Marrumer Rommert Tjeerdsma is uitgekomen: Doutzen yn swier waar. KFFB-voorzitter Johannes Bakker overhandigde het eerste exemplaar aan Tjeerdsma.

Het is zijn achtste titel en de derde in de Doutzen-reeks.

Doutzen yn swier waar gaat over een jonge vrouw, wier man, Sibe, lid is van de NSB. Na de oorlog moet Sibe daarvoor boeten en komt hij in strafkampen terecht. In die kampen ging het er niet zachtzinnig aan toe. 

Douzen heeft het in die tijd ook niet makkelijk: door de meeste mensen wordt ze met de nek aangekeken.

Tjeerdsma 2019 3