UITSNEDE-template.png

Nieuws

Baukje Boersma uitgeroepen tot Marrumer Kat 2018

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 5 januari is Baukje Boersma tot Marrumer Kat 2018 benoemd voor het vele vrijwilligerswerk dat zij in Marrum verricht heeft, o.a. in kerkelijk verband en op het gebied van het dorpstoneel.

Het was goed gelukt om de aanstaande benoeming geheim te houden voor Baukje Boersma. Maar nadat haar naam bekend werd gemaakt bleken haar kinderen en kleinkinderen in groten getale naar het dorpshuis gekomen te zijn om dit heuglijke feit met elkaar te beleven.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd voor het eerst een gezamenlijke korte jaarvergadering van feestvereniging Marheim en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk gehouden. Marheim maakte daar o.a. d.m.v. een video bekend welke band bij het komende dorpsfeest op de zaterdagavond zal optreden en wat het thema van het komende dorpsfeest is. (Bekijk dit op de website van marheim.)

Na de maaltijd speelde Toanielferiening Marrum e.o. de eenakter Twa hittepetitten om ’e hite kofje.

Bert de Ruiter heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst foto's gemaakt. Klik hier om de foto's te bekijken.