4_mei_herdenking_.png

Nieuws

Bijdragen Rabo-fonds voor dorpshuis en schoolplein

Uit het Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland zijn twee bedragen toegekend aan aanvragers uit Marrum

 CBS Aasterage ontvang maar liefst € 2.500 voor het vergroenen van het schoolplein. 

Doarpshûs Marrum-Westernijtsjerk kan € 4.000 tegemoet zien voor het onderhoud van het dak.

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen.