AANZICht.png

Nieuws

Grote belangstelling bij avond over woningbehoefte

Op 7 november was in Marrum een bijeenkomst waar bewoners konden aangeven welke wensen zij hebben op woninggebied. De bijeenkomst werd georganiseerd door Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk naar aanleiding van het feit dat Wonen Noordwest bij haar plannen minder woningen terugbouwt dan worden afgebroken en dat er geluiden waren in het dorp dat er behoefte was aan bouwkavels. 

De opkomst overtrof de verwachtingen en maar liefst 13 personen/gezinnen hebben op het inventarisatieformulier aangegeven belangstelling te hebben voor een nieuwe woning. Ook enkelen die deze avond verhinderd waren hebben mondeling aangegeven belangstelling te hebben. De belangstelling kwam niet alleen uit Marrum maar ook vanuit de buurdorpen. Er bestaat vooral interesse voor vrijstaande gezinswoningen.

Wil Marrum dan meer woningen dan er nu zijn? Nee, dat lijkt op dit moment niet realistisch en het streven van Doarpsbelang is er in eerste instantie op gericht om het aantal woningen op peil te houden. Als de sloop- en nieuwbouwplannen van Wonen NWF met het Oudhuisterwegje en de Julianastraat doorgaan (Oudhuisterwegje is al zeker) worden 26 woningen afgebroken en 14 teruggebouwd. Om teruggang van het aantal woningen te voorkomen zou nieuwbouw door andere partijen mogelijk moeten zijn. Uit de woningmarktanalyse Noordoost Fryslân die in opdracht van de gemeenten is uitgevoerd, blijkt overigens dat in Marrum tot 2025 behoefte is aan een beperkt aantal extra woningen en dat de woningbehoefte in de periode daarna stabiel zal zijn of een lichte krimp kent. Als de nieuwe huurwoningen in de sociale huursector gecombineerd kunnen worden met het plan voor appartementen in het Heephûs en een aantal nieuwbouwwoningen in de vrije sector zal het aanbod waarschijnlijk beter afgestemd zijn op de vraag.

De woningbehoefte die er blijkt te zijn geeft Doarpsbelang een steun in de rug bij het vervolgoverleg met de gemeente. De planning van dit overleg is van de kant van de gemeente echter moeizaam maar we blijven aanhouden.  

Het bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk