UITSNEDE-template.png

Nieuws

Heephûs gered

Appartementen in het Heephûs

Het monumentale Heephûs in Marrum lijkt gered nu het is gekocht door Homme en Wytske Tjeerdsma uit Hallum. De eigenaren van Bouwbedrijf Bloemsma hebben het plan om in het pand appartementen te realiseren.

Homme en zijn echtgenote Wytske Cuperus, die uit Marrum afkomstig is, zagen met lede ogen aan hoe het rijksmonument, dat al een paar jaar leeg stond, steeds verder achteruitging. Uiteindelijk besloten ze om er dan zelf mee aan de slag te gaan. Inmiddels is een plan gemaakt voor zes appartementen, twee op elke verdieping, en voor het opknappen van de tuin met behoud van het monumentale karakter van het geheel. Tjeerdsma hoopt zo gauw mogelijk toestemming te krijgen voor zijn plannen zodat de verbouw mogelijk nog dit najaar kan starten.

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is ingenomen met de aankoop door Tjeerdsma. Anderhalf jaar geleden heeft dorpsbelang een onderzoek laten doen naar een goede bestemming voor het Heephûs en daaruit bleek al de voorkeur voor seniorenappartementen. Het lukte echter niet om een investeerder te vinden voor het toen door de stichting Herbestemming Vast(erf)goed uitgewerkte plan, mede door de te hoge vraagprijs van de hypotheekhouder Rabobank. In juni is het Heephûs uiteindelijk geveild. Dat er nu zicht is op het herstel van het beeldbepalende pand en de tuin en dan ook nog met de gewenste bestemming van appartementen, daarmee mogen we onze handen dichtknijpen, vindt het bestuur van Doarpsbelang. Homme Tjeerdsma heeft in het verleden laten zien veel oog te hebben voor historie bij een aantal van zijn bouwprojecten.

Het Heephûs werd in 1832 gebouwd door notaris en secretaris Jan Albarda die later ook nog grietman van Ferwerderadeel is geweest. In 1917 werd het pand door Louise Heep geschonken aan de gemeente om te bestemmen als tehuis voor ouden van dagen, welke functie het pand tot 1971 heeft gehad. Het Heephûs deed tot ca. 1990 onder meer nog dienst als Groene Kruisgebouw en bood tijdelijk onderkomen aan leerlingen van de kleuter- en lagere school, voordat het huis in particuliere handen kwam. Het Heephûs werd als laatste gebruikt als administratiekantoor en woning.

heephus 3

heephus 4