POES-UITSNEDE.png

Nieuws

21 juni spreken doarpsbelang en No Shit in bij gemeenteraad

Vertegenwoordigers van Doarpsbelang en Actiecomité No Shit! zullen donderdag 21 juni inspreken tijdens de vergadering van de raadscommissie. Doarpsbelang en Actiecomité vragen Marrumers om deze avond naar het gemeentehuis in Ferwert te komen om dit bij te wonen. 

U denkt misschien: wat heeft dat nog voor zin: die van de Botniaweg komt er toch niet en die van de Nieuweweg is toch niet meer tegen te houden. 

Zo eenvoudig ligt het echter niet en dorpsbelang en actiecomité vinden het belangrijk om de gemeentelijke bestuurders bij te praten en actief betrokken te krijgen bij het onderwerp. De vergister aan de Botniaweg komt er hopelijk niet, maar de vergunning is nog niet ingetrokken en het bestemmingsplan staat een vergister nog steeds toe. Aan de Nieuweweg wordt al gebouwd, maar het is de vraag of de vergunningen wel adequaat zijn. En als die vergister niet tegen te houden is, vinden dorpsbelang en actiecomité het belangrijk dat de negatieve gevolgen zo veel mogelijk zullen worden beperkt en toekomstige uitbreiding wordt gekeerd. Dit soort onderwerpen zal onder de aandacht van de raadsleden worden gebracht.

De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Ferwert.

vergister protestbord800x600