SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuws

Yetje Althuizes (90) in het zonnetje

Begin mei is er altijd weer een lintjesregen van de Koning vooral aan mensen die dit door hun functie in de maatschappij automatisch krijgen. Gelukkig worden de laatste jaren naast dit lintje steeds meer mensen in het zonnetje gezet omdat ze een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Dit jaar moest ook de inmiddels negentigjarige Yetje Althuizes maar wat extra aandacht hebben vonden haar tantezeggers, Frankje, Durk, Hanny en Corita.

Sinds het overlijden van Mem Jannie van der Veen op 17 januari 2012 kwam Heit Oane van der Veen  (93) er alleen voor te staan.  Ook sinds die tijd komt zijn zuster Yetje iedere dag stipt om drie uur 's middags een uurtje op visite. Ze nemen dan de dag door en bijna alle Marrumer generaties zijn al door de molen gegaan. Altijd genoeg stof om te bespreken. Inmiddels is uitgerekend dat het ongeveer 2280 ritjes naar de Lage Herenweg zijn geweest. Om deze redenen werd er op 4 Mei een oorkonde aan haar gegeven en gaat ze met haar tantezeggers  nog naar de Escher tentoonstelling in het Fries Museum. Yetje vindt het heel gewoon wat ze doet en zegt dat ze er dan zelf ook even uit is…maar vond het een geweldig mooi gebaar.