kerk__winter_.png

Nieuws

Buslijn 54 niet meer door het dorp?

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk hoort graag jouw ideeën en mening over het plan van de provincie om buslijn 54 niet meer door het dorp te laten rijden. In het Marrumer Infoblad heeft dorpsbelang daarover informatie geplaatst, die hieronder in geactualiseerde vorm is opgenomen:

De provincie heeft ons informatie gestuurd over het plan om lijn 54 ‘te strekken’. Daarmee bedoelt men dat deze vanaf juli 2018 niet meer door Hallum, Marrum, Ferwert en Blije gaat maar bij deze dorpen alleen bij de provinciale weg stopt. Het gaat om een proef. Daarover wil men graag in gesprek met de dorpsbelangen van de betreffende dorpen op 28 november.
Uit het plan van de provincie het volgende overzicht van de voor- en nadelen en van de ‘plussen’ die gepland zijn, bijvoorbeeld dat er nog een bus om 0.22 uur uit Leeuwarden gaat, terwijl nu de laatste om 11 uur gaat, en een betere aansluiting op de trein.


(DRU’s zijn Dienstregelingsuren) 

NB In het dorpsblad was bovenstaand overzicht weggevallen.

Hier een overzicht van het aantal instappers op werkdagen in 2016. Het gaat alleen om reizigers met een OVchipkaart, reizigers die een los kaartje kopen zijn niet meegeteld:
busreizigers

In overleg met de andere dorpsbelangen is uitstel van het overleg op 28 november gevraagd omdat we graag u als inwoners ook de kans wilden geven om te reageren voordat we het overleg ingaan. De provincie wilde 28 november toch door laten gaan omdat het gesprek bedoeld was om ons informatie te geven. Wij hadden echter ook begrepen dat de provincie in december moet beslissen hierover en konden dit niet helemaal met elkaar rijmen. Tijdens het overleg op 28 november hebben de medewerkers van de provincie heel duidelijk gesteld dat Provinciale Staten niet in december beslist over het experiment. Dit besluit is aan Gedeputeerde Staten en zal uiterlijk op 5 maart 2018 worden genomen om op 22 juli 2018 in te kunnen gaan. Als het besluit later wordt genomen, kan het ook pas later ingaan. De ervaringen van dit soort experimenten wil de provincie meenemen bij de toekomstige aanbesteding van het openbaar vervoer. 

Er komt begin februari een tweede overleg met dorpsbelangen. Wat de besluitvorming betreft zegt gedeputeerde Kramer in de Leeuwarder Courant in ieder geval “it is net de bedoeling it de doarpen troch de strôt te triuwen”.

Als u over dit onderwerp ideeën of een mening hebt, horen we die graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Ypie Folkertsma, tel. 411476, of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Huidige dienstregeling

Tot slot nog even de huidige dienstregeling in hoofdlijnen:

-Verbinding van Holwerd, Blije, Ferwert, Marrum en Hallum via Stiens naar Leeuwarden wordt gevormd door de lijnen 54, 154 en 60.

-Lijn 54 rijdt via de dorpen, lijn 154 en 60 rijden alleen via de halten aan de provinciale weg.

-Op werkdagen is de frequentie 4x per uur, 2x lijn 54, 1x lijn 60 en 1x lijn 154, tijdens de vakanties 2x/uur, 1x lijn 54 en 1x lijn 154. Op zaterdag ook 2x/uur, 1x lijn 54 en 1x lijn 60. Gedurende de avonduren en zondag 1x uur, alleen lijn 54.

-De laatste rit vertrekt momenteel om 23:02 vanuit Leeuwarden. Na een eventueel strekken is het de bedoeling om ook na twaalf uur nog een rit toe te voegen.

-Lijn 66 is de verbinding van Leeuwarden naar Ameland en stopt alleen bij Holwerd, Provinciale weg.

het bestuur van Doarpsbelang