header-foto10.png

Nieuws

Sportkooi Marrum krijgt geld uit Mienskipsfûns

Omrop Fryslân meldt vandaag dat 21 projecten in Noordoost-Fryslân geld uit het Mienskipsfûns krijgen. Met elkaar gaat het om een bedrag van ruim een miljoen euro. De bouw van een multifunctionele sportkooi in Marrum/Westernijtstjerk valt er ook onder. De projecten zijn bedoeld om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Meer info op: www.omropfryslan.nl/nijs/772177-goed-miljoen-foar-projekten-yn-noardeast-fryslan