notaris_woning_.png

Nieuws

Twee bijdragen uit Rabo-coöperatiefonds voor Marrumer projecten

Aan twee projecten in Marrum is dit jaar een bijdrage toegekend uit het Rabo Coöperatiefonds. Het betreft het Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, waarbij Marrum in de regio Sint Annaparochie/Stiens valt. Er waren 100 aanvragen waarvan 58 een bijdrage ontvangen.

Het gaat in Marrum om het plan voor een multifunctionele sportkooi van een projectgroep waarin vertegenwoordigers van diverse geledingen vertegenwoordigd zijn. Hieraan is een bedrag van € 2.000 toegekend.

Voor het plan om in het kerkje van Westernijtsjerk een expositie in te richten over de historie van Jeppemastate is een bedrag van € 750 uitgetrokken. Dit is een project van de Plaatselijke Commissie Westernijtsjerk van de stichting Alde Fryske Tsjerken.

Beide plannen kunnen ook op steun van de gemeente Ferwerderadiel rekenen. Over de stand van zaken van beide projecten zal de komende tijd ongetwijfeld meer informatie volgen.

JeppemaStateWesternijkerk1 1723