AANZICht.png

Nieuws

Ferwerderadiel op Glas

In onze gemeente is een actieve initiatiefgroep Ferwerderadiel op Glas, die al meer dan een jaar hard bezig is om zo gauw mogelijk snel internet in Ferwerderadiel te krijgen. Ferwerderadiel heeft een groot wit gebied met een lage internetsnelheid. Dit gaat om 17% van de adressen, voor Marrum gaat het om 106 van de bijna 700 adressen. De rest van het dorp is zogenaamd 'grijs gebied', waar de internetsnelheid wel hoger is maar met het oog op toekomstige ontwikkelingen eigenlijk ook te traag.  

De provincie wil sneller internet voor de 'witte' gebieden, maar de aanpak die men eerst voor ogen had was niet mogelijk vanwege Europese regels. Daarom is er na de nodige vertraging nu een zogenaamde tender, waarbij kabelmaatschappijen kunnen inschrijven om met provinciale subsidie de witte gebieden van snel internet te voorzien.

De initiatiefgroep van Ferwerderadiel ziet het meest in de plannen van Kabelnoord/DFM op Glas (De Fryske Mienskip op Glas), omdat zij ervan overtuigd is dat Kabelnoord/DFMopglas ervoor staat dat iedereen die dat wil, ongeacht of deze wit of grijs is, tegen een betaalbaar tarief een glasvezelverbinding kan krijgen. Kabelnoord wil namelijk tegelijk met de witte gebieden ook het internet in de grijze gebieden verbeteren. Dorpsbelangen, ook die van Marrum-Westernijtsjerk, en ondernemersverenigingen in onze gemeente hebben daarom een steunbetuiging ondertekend die Kabelnoord/DFMopglas kan gebruiken ter ondersteuning van haar inschrijving bij de provincie.

Wilt u meer over dit onderwerp weten, kijk dan op www.dfmopglas.nl.

DFMopglas